]]>

Er du med i et samarbejdsudvalg på din arbejdsplads?

Sæt fokus på det gode samarbejde.

Find inspiration til optimering af samarbejdet i dit samarbejdsudvalg.

Du er som tillidsrepræsentant naturligvis altid med til at understøtte det gode og konstruktive samarbejde på din lokale arbejdsplads. Hvis du derudover også er med i et samarbejdsudvalg på din arbejdsplads (kaldet MED-udvalg hos regioner og kommuner, SU hos staten), vil du i endnu højere grad være involveret i samarbejdet mellem ledelse og medarbejder som repræsentant for medarbejdergruppen.

Du kan her få lidt inspiration til, hvordan dit lokale samarbejdsudvalg kan optimeres – og også inspiration til, hvordan du selv kan udvikle dig i rollen som medarbejderrepræsentant i et sådant udvalg.

For så vidt angår tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner, kan I finde inspiration hos MEDsamarbejdet. Her kan I finde inspiration om fx forhandling af lokale MED-aftaler, samt trivsel og miljø. Derudover kan I også finde arrangementer, som afholdes for medarbejderrepræsentanter.

For tillidsrepræsentanter/medarbejderrepræsentanter i statens samarbejdsudvalg, kan I finde inspiration hos Samarbejdssekretariatet. Samarbejdssekretariatet hjælper de statslige arbejdspladser med at styrke det lokale samarbejde bl.a. ved at tilbyde rådgivning og kurser.

Læs mere om SU og MED-udvalg.