]]>

Et repræsentantskabsmøde på distancen

Intet er normalt for tiden. Derfor blev repræsentantskabsmødet i år afviklet skriftligt. Læs bestyrelsens beretning, OK21-talen og statusnotat om de økonomiske konsekvenser af krisen.

Corona præger alt, hvad vi gør i de her dage. Også vores måde at tale med hinanden. Derfor blev repræsentantskabsmødet i år afviklet elektronisk på distancen. Tak for dialogen og stemmerne. Bestyrelsen glæder sig til det videre arbejde for Djøf Offentligs medlemmer og med OK21. 

Et usædvanligt repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet i Djøf Offentlig er en stor dag for delforeningen, for repræsentanter og medlemmer og for bestyrelsen. Dagen hvor vi møder hinanden, drøfter året der gik, og året der kommer. Det er her, vi fysisk viser vores fællesskab og sammenhængskraft. Men sådan skulle det ikke være i år.

Forsamlingsforbuddet gør, at vi i år afviklede repræsentantskabsmødet i Djøf Offentlig den 24. april 2020 uden fysisk fremmøde, men i stedet skriftligt i usædvanlige omgivelser på Djøfs læringsportal Triggerz. Her havde repræsentantskabet over flere dage mulighed for at se materiale og læse bestyrelsens beretning og OK21-talen og have en skriftlig debat.

Det gav, selvsagt en hel anden oplevelse og måde at kommunikere på, men bestyrelsen gjorde sig umage for at skabe de bedste rammer for en god debat for de 132 deltagere på Triggerz, inden mødet afsluttede med elektroniske afstemninger den 24. april for repræsentantskabsmedlemmerne.

61 af repræsentantskabets 70 repræsentanter fandt den 24. april vej ind på den elektroniske stemmeseddel. Det svarer til en stemmeprocent på mere end 87%, hvilket bestyrelsen er utrolig stolte af, da det er en rekord i forhold til de seneste fem års fysiske møder.

Bestyrelsens beretning

Beretningen handlede i år om fællesskabet. Djøfernes rolle for fællesskabet, fællesskabet med andre faggrupper og betydningen af fællesskabet – at size matters - som fundament for fagbevægelsen. Formanden kom også omkring nogle af de temaer, der har fyldt mest i bestyrelsens arbejde det seneste år, blandt andet arbejdspres, arbejdsmiljø, P+ , Akademikernes A-kasse, ligestilling og seniorer.

I beretningen blev også fortalt om kampagnen Mere til Fælles, der i en kombination af selverkendelse, selvtillid og selvironi sætter fokus på djøfernes rolle og ry. En kampagne, der er en optakt til dialog om, hvordan vi kan skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde. For vi er sammen med de andre offentlige ansatte med til at få samfundet til at hænge sammen. Ja, selvom det ikke lyder rigtigt at skrive, så er det håbet, at corona-virussen lige på dette punkt har taget noget godt med sig, for alle faggrupper i den offentlige sektor har ydet deres uvurderlige bidrag – nogle i frontlinjen, andre lidt mere bag linjerne. Vi har vist, at vi står sammen om at komme igennem corona-krisen, skriver formanden i talen.

Formanden takkede alle jer, der på fornemste vis bidrager til Djøf-fællesskabet.

Læs hele bestyrelsens beretning.

OK21

Djøf Offentligs repræsentantskab godkendte på mødet den 24. april 2020 kravspakken til OK21.

Formanden Sara Vergo benyttede lejligheden i sin tale til at kvittere for de mange bidrag, der var kommet ind, og som havde gjort bestyrelsen klogere og meget mere konkrete på, hvad der fylder i arbejdslivet for offentligt ansatte djøfere.

OK21-pakken indeholder krav inden for temaerne løn, fleksibilitet, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og seniorvilkår. Krav, hvor forbedringer kan gøre medlemmernes arbejdsliv mere værd. Og der er ingen tvivl om, at hvis højere løn er en klassiker i enhver overenskomstforhandling, så kvalificerer krav om mere fleksi­bilitet sig til at blive en nyklassiker, skriver formanden i OK21-talen.

Djøfs samlede kravspakke

Sara Vergos OK21-tale

Bestyrelsens statusnotat om de økonomiske konsekvenser af coronakrisen – med fokus på lønudviklingen

Formandens indlæg 'Corona skygger for OK21'

Næste ordinære repræsentantskabsmøde

Næste ordinære repræsentantskabsmøde er torsdag den 18. marts 2021.

Vi krydser alle fingre for, at vi næste år er landet godt på benene efter den ordentlige kolbøtte, vi lige nu er en del af. Vi ser i hvert fald frem til det fysiske møde næste år – for helt ærlig et repræsentantskabsmøde giver bare en anden oplevelse og nærvær, når vi kan mødes fysisk, se hinanden i øjnene og få en god debat.