]]>

Hvem repræsenterer dig og medlemmerne i Djøf?

Djøf Offentlig har valgt nyt repræsentantskab. Repræsentantskabet er delforeningens øverste myndighed og har som sådan det overordnede ansvar for Djøf Offentligs virke.

I efteråret 2021 er valgt nye medlemmer til Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023. Repræsentantskabet består af 70 medlemmer inklusive bestyrelsens 12 medlemmer samt 58 personlige suppleanter.

Nye ansigter

Repræsentanterne og de personlige suppleanter kommer fra Djøf Offentligs seks sektorer (statsadministrationen, kommuner, regioner, universiteter og forskningsområdet, undervisningsområdet, anklagemyndighed & domstole). Pladserne er fordelt forholdsmæssigt mellem sektorerne i forhold til medlemstallet pr. 1. juli 2021.

Ud af repræsentantskabets 70 medlemmer er der 26 nye ansigter. Bestyrelsen glæder sig til at byde nye og gamle repræsentanter og suppleanter velkommen i arbejdet for Djøf Offentligs medlemmer.

Ud af repræsentantskabets 70 medlemmer er der 26 nye ansigter.

På listen kan du finde repræsentanten, som du skal tage kontakt til, hvis du har noget på hjertet i forhold til repræsentantskabets rolle, arbejde og beslutninger.

Næste repræsentantskabsmøde

Næste ordinære repræsentantskabsmøde holdes den 29. april 2022 i DGI-byen.

Sæt kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding kan ske på Djøfs arrangementskalender fra 3. januar 2022. Alle Djøf Offentligs medlemmer – og ikke bare repræsentanterne og suppleanterne - er velkomne til at deltage i mødet og gå på talerstolen. Det er dog kun repræsentanterne, der har stemmeret på mødet.