]]>

Kom til Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde

Skal du med til Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde?

Djøf Offentlig holder repræsentantskabsmøde den 29. april 2022 i DGI-byen fra kl. 10.00-13.30 – og du er meget velkommen. På mødet kan du tage ordet og give dine indspark til bestyrelsen, dog er det kun de valgte repræsentanter, som har stemmeret.

Hvad byder mødet på?

På mødet vil formanden Sara Vergo holde sin sidste tale og fortælle om bestyrelsens arbejde for Djøf Offentligs medlemmer. Der bliver også mulighed for at hilse på Djøf Offentligs nye formand Johanne Nordmann og den øvrige nye bestyrelse. Du kan se hele dagsordenen med de ordinære dagsordenspunkter på selve tilmeldingssiden.

På mødet kommer lektor Nana Wesley Hansen fra FAOS og holder oplægget ”OK21: Pandemi, økonomisk usikkerhed og ligelønskamp”. Det bliver spændende at høre hendes perspektiveringer og få en god debat.

Tilmelding

Tilmeld dig Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde.

Hvis du ønsker at deltage i ”store” Djøfs repræsentantskabsmøde, der starter kl. 14.30 i DGI-byen, så kan du også tilmelde dig dette møde.