]]>

Lønregulering pr 1 april 2021

Både i staten, kommuner og regioner stiger lønnen pr. 1. april 2021. Men overenskomsterne er endnu ikke underskrevet, så lønstigningen må vente lidt – men du får den naturligvis med tilbagevirkende kraft.

Læs her, hvor meget din løn stiger pr. 1. april 2021.

Hvor meget stiger lønnen?

  • I staten er der aftalt en lønstigning på 0,8%
  • I kommunerne er der aftalt en lønstigning på 1,0%
  • I regionerne er der aftalt en lønstigning på 0,75%

Du kan orientere dig om de øvrige lønstigninger i den kommende overenskomstperiode i den tekniske gennemgang af resultaterne.

Vi lægger en ny lønoversigt på djoef.dk, når overenskomsterne er underskrevet og de nye reguleringsprocenter er klar.

Hvilke løndele bliver reguleret?

En generel lønstigning betyder, at alle løndele - basisløn, pension og diverse tillæg stiger.

Hvornår?

Overenskomsterne er endnu ikke underskrevet, så du må væbne dig med lidt tålmodighed. Vi håber naturligvis på, at du og dine medlemmer snart får lønstigningen. Under alle omstændigheder får I naturligvis lønforbedringen med tilbagevirkende kraft til 1. april 2021. 

Rådighedstillægget i kommunerne

Ved OK18 blev det aftalt, at rådighedstillægget i overenskomstperioden frem til 2021 skulle fastfryses, så det ikke blev reguleret som alle andre løndele. Det var et nødvendigt kompromis i 2018, men pr. 1. april 2021 bliver rådighedstillægget reguleret som alle andre løndele igen.