]]>

Djøf

OK21 - følg med i forhandlingerne

OK21 - følg med i forhandlingerne for stat, kommuner og regioner. Vi opdaterer, når der er nyt med betydning for akademikerne, og vi giver dig et overblik over hele processen.

Nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Spørg os om OK21


Djøferne er hver dag med til at skabe verdens bedste offentlige sektor. Jeg vil gøre mit til, at deres overenskomster afspejler lige netop det.
Sara Vergo
Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig

Danmarks håndtering af corona har vist værdien af dygtige offentlige chefer. Det skal naturligvis også afspejle sig i deres løn- og ansættelsesvilkår.
Hanne Fugl Eskjær
Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf

Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Resultater og afstemning

I den tekniske gennemgang kan du se resultaterne for både stat, kommuner og regioner.

 

 

Du kan også orientere dig i præsentationerne for hvert område og i forligsteksterne.

Afstemning og stillingtagen

Alle medlemmer af Djøf Offentlig stemmer om resultatet, og bestyrelsen anbefaler, at medlemmer stemmer ja. Du får en mail om det 19. marts, og har vi ikke registreret din stemme 26. marts, får du endnu en mail.

Afstemningen slutter 7. april, og resultatet offentliggøres den 21. april, når de forskellige fagforbund har stemt, og Akademikerne har formidlet den samlede stillingtagen videre. 

Oversigt over OK21-processen

OK21 begyndte allerede i starten af 2020. Her er et overblik over forløbet fra start til slut.

Februar 2020

Ca. 35.500 medlemmer med jobs i det offentlige foreslår krav til forhandlingerne. Der er inspiration at hente i oplægget fra Djøf Offentligs bestyrelse.

April 2020

Djøf Offentligs repræsentantskab behandler og godkender den pakke med krav, vi mener skal med til forhandlingsbordet.

September 2020

Fra september til oktober behandler Akademikerne forslag til krav fra de akademiske fagforbund og formulerer vores samlede forhandlingsoplæg.

December 2020

Fra december 2020 til februar 2021 er der forhandlinger med arbejdsgiverne. Forhandlingerne forventes afsluttet ultimo februar.

Marts 2021

Forhandlingsresultatet sendes til afstemning hos medlemmer af Djøf Offentlig sidst i marts.