]]>

Lad de studerende blive en del af det sociale og faglige fællesskab i klubben

Med ændringer i standardvedtægterne for Djøf-klubberne, opfordrer Djøf nu i endnu højere grad til, at de studerende bliver en del af klubfællesskabet på arbejdspladsen.

Husk at vise de studerende værdien af Djøf fællesskabet.

Der er mange medlemmer af Djøfs delforening Djøf Studerende, og måske er der også et par studentermedhjælpere ude på din arbejdsplads?

Djøf Offentligs bestyrelse har netop godkendt ændringer i standardvedtægterne for Djøf-klubberne. Ændringerne finder du i § 3, stk. 2, hvor det nu fremgår, at ”Studerende, der er medlem af Djøf, kan optages i klubben for at blive en del af det faglige og sociale fællesskab på arbejdspladsen og for at lette overgangen fra studieliv til arbejdsliv. De har ikke stemmeret, kan ikke blive valgt som tillidsrepræsentant og/eller bestyrelsesmedlem eller suppleant for disse og er ej heller omfattet af Djøf Offentligs klubmidler”. 

Du kan finde de reviderede klubvedtægter her.

Med henblik på at inddrage de studerende i både det sociale og faglige fællesskab på arbejdspladsen, kan de studerende (som er medlem af Djøf) altså blive en del af Djøf-klubben. Du må derfor gerne invitere dem med til klubmøderne ude på din arbejdsplads, så de også oplever værdien af fællesskabet og ser værdien af et Djøf medlemskab også som færdiguddannet. Djøf Offentlig ønsker, at de studerende bliver en del af de lokale klubmiljøer, fx ved at de bliver inviteret til klubbens faglige og sociale arrangementer, men da de ikke er omfattet af Djøf Offentligs klubmidler, vil de ikke kunne få refunderet udgifter til for eksempel spisning med videre ude i byen. 

Djøf anbefaler: Du må som TR gerne have en ekstra opmærksomhed på at tage de studerende under dine vinger. Det er uanset, om de er ansat på HK-overenskomsten på studentervilkår eller som deltidsansat student på bachelorvilkår på AC-overenskomsten. De er fremtidens Djøf fællesskab.