]]>

Lokale aftaler om ophavsret på erhvervsgymnasier

Ny vejledende aftaletekst om ophavsrettigheder til undervisningsmateriale på erhvervsgymnasier er endelig på plads.

Ny vejledende aftaletekst giver bedre muligheder for underviserne på erhvervsgymnasier. Måske er det tid til et tjek af jeres lokaleaftale om ophavsret.

Ny vejledende aftaletekst til lokalaftaler om ophavsret på erhvervsgymnasier

Efter lange drøftelser mellem Akademikerne, UBVA (Udvalget for beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) og Lederforeningen Danske erhvervsskoler og Gymnasier (DEG) er en ny vejledende aftaletekst til brug for lokalaftaler om ophavsrettigheder til undervisningsmateriale på erhvervsgymnasier endelig landet. 

Djøf anbefaler

Djøf anbefaler, at lokalaftaler om ophavsret til undervisningsmateriale, der indgås på erhvervsskoler og erhvervsgymnasier, for fremtiden baseres på DEGs nyeste aftaletekst, da DEGs tidligere aftaletekst gav anledning til alvorlige arbejdsretlige og konkurrenceretlige problemer. 

Den tidligere aftaletekst lagde blandt andet hindringer i vejen for undervisernes mulighed for at publicere bøger og artikler, og den gav dem ikke i noget tilfælde krav på betaling i forbindelse med et eventuelt videresalg af deres undervisningsmateriale. Desuden gjorde aftalen det ikke muligt for underviserne at genbruge eget materiale i tilfælde af jobskifte, og den gav dem ikke mulighed for at få redigeret lyd- eller billedoptagelser, hvor de medvirker. 

Tid til et aftale-tjek

Når eksamensarbejdet er overstået, og inden de studerende vender solbrune tilbage til skolebænken, er det måske en ide at få set på jeres lokalaftale om ophavsret. Hvordan er den formuleret? Er der noget, som skal justeres og genforhandles i lyset af den nye aftaletekst? Og hvordan er den indarbejdet i medarbejdernes ansættelseskontrakter? Hvis I ikke har nogen lokalaftale på arbejdspladsen – ja så her en opfordring til at gå i dialog med ledelsen om at få en lokalaftale om ophavsret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Charlotte Højby Løssl på dk¤djoef¤chl eller konsulent Søren Saugmann Sparrevohn på dk¤djoef¤sss.