]]>

Når dit medlem vil optage en samtale med chefen

Ny landsretsafgørelse om hemmelige lydoptagelser. Gode råd til, hvordan du rådgiver dine medlemmer.

Ny afgørelse fra Landsretten slår fast, at det var sagligt at bortvise medarbejder, der havde lavet hemmelig lydoptagelse af møde med chefen. 

Ny landsretsafgørelse

I Djøfbladet kunne man den 15. august læse artiklen 'Landsret blåstempler bortvisning efter hemmelig lydoptagelse'.Artiklen omhandler en ny landsretsdom, som slår fast, at det var berettiget at bortvise en medarbejder, der havde optaget en samtale på arbejdspladsen uden at have informeret arbejdsgiver og de andre medvirkende om det.

Djøf anbefaler ikke, at man laver skjulte optagelser af samtaler på arbejdspladsen. Så man skal lade den skjulte båndoptager blive hjemme, når man skal til samtale med chefen.

Udover, at det i denne situation var sagligt, at arbejdsgiver bortviste medarbejderen begrundet i illoyalitet, er der en række persondataretlige problemstillinger, det også er vigtigt at være opmærksom på, når det gælder lydoptagelser. Det kan fx være spørgsmål om samtykke, videregivelse og opbevaring af data.

Hvordan rådgiver du medlemmerne?

Hvis et medlem nævner for dig, at vedkommende overvejer at optage en samtale med sin chef, uden først at informere de øvrige medvirkende om det, er her 4 gode råd til, hvad du bør svare:

  • Lad være. En hemmelig lydoptagelse kan resultere i en berettiget bortvisning.
  • Hvis relationen til din chef er så dårlig, at du føler behov for at dokumentere det ved en hemmelig lydoptagelse, så tag i stedet en bisidder med til samtalen. Det kan være mig – din tillidsrepræsentant – eller en anden bisidder.
  • Hvis du vurderer, at du har behov for at kunne dokumentere samtalen, så bed om et referat.
  • Kontakt Djøf på telefonnummer 33 95 97 00 og få rådgivning om, hvordan du forholder dig til samtalen, og hvordan du håndterer situationen bedst.

Rådgivning til tillidsrepræsentanten

Læs mere om at være bisidder i artiklen TR som bisidder. Før du skal være bisidder til en samtale, er det en god idé at tale situationen igennem med din sædvanlige kontaktperson eller Djøfs Rådgivningscenter, særligt hvis situationen er så konfliktfyldt, at dit medlem har et ønske om at optage samtalen.