]]>

Nye Ferievejledninger

De nye ferievejledninger for stat, region og kommuner ligger nu klar. Læs med, og få afklaring på, hvad aftalernes bestemmelser indebærer.

De fleste har efterhånden vænnet sig til tanken om, at vi pr. 1. september 2020 skal afholde og optjene ferie efter en ny ferielov. Mange har efterspurgt nye ferievejledninger, og nu er de her.  

Få forklaret ferieaftalerne

Ferievejledningen forklarer de nye ferieaftaler og gennemgår alle aftalernes bestemmelser. Derudover er vejledningerne krydret med en masse gode eksempler, som kan afklare diverse situationer. Ferievejledningerne er altså et godt sted at søge efter svar, når der opstår spørgsmål om de til tider komplicerede ferieregler.

Ferie på forskud

Et af de temaer, som mange tillidsrepræsentanter og medlemmer allerede har spurgt Djøf til, er ferie på forskud. Det har nemlig på flere arbejdspladser været svært at få svar på, hvordan man lokalt ville forholde sig til medarbejdernes ønsker. Flere arbejdsgivere har blot henvist til, at man først ville melde klart ud, når ferievejledningerne var klar.

Tanken bag reglerne er, at man som medarbejder skal kunne opretholde de feriemønstre, man hidtil har haft. Medarbejder og leder kan derfor aftale, at medarbejderen kan holde betalt ferie på forskud. Det er vigtigt, at det forudsætter en aftale, og at arbejdsgiveren ikke kan pålægge medarbejderen at holde ferie på forskud - ligesom den ansatte ikke har ret til ferie på forskud. Derudover gælder det, at man ikke kan aftale mere ferie på forskud, end medarbejderen kan optjene inden for samme ferieår.

Husk også, at arbejdsgiveren ikke løber nogen større risiko ved at ’låne' medarbejderen ferien. Medarbejderens ’feriegæld’ bliver nemlig nedbragt i takt med, at medarbejderen løbende optjener ferie. Desuden kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens sidste løn, hvis medarbejderen fratræder og stadig ikke har optjent nok ferie til at nedbringe feriegælden.

Efterspørg klare rammer

Selvom vejledningerne hjælper godt på vej mod en forståelse af reglerne om ferie på forskud, kan du som tillidsrepræsentant være med til at skabe endnu større klarhed lokalt på arbejdspladsen, så dine medlemmer ved, hvad de har at forholde sig til.

Du kan efterspørge lokale retningslinjer for, hvordan I mere konkret sætter rammerne for ferie på forskud hos jer. Dvs. vil man normalt imødekomme medarbejdernes ønsker om ferie på forskud? Er der et loft over, hvor mange ugers ferie på forskud man normalt vil imødekomme?

Her finder du vejledningerne

Du finder ferievejledningerne på Djøfs hjemmesiden under overenskomster og aftaler:

Hvis du vil vide mere

Vi har tidligere skrevet om de nye ferieregler her i Tillidsposten. Læs om den nye ferielov  eller om fondsferiedage for nye på arbejdsmarkedet.

Du kan også logge på vores læringsplatform Triggerz og se vores undervisningsfilm for tillidsrepræsentanter om den nye ferielov.

Rådgivning i Djøf

Hvis du eller dine medlemmer bliver i tvivl om feriereglerne, så er I altid velkommen til at kontakte Djøf på telefonnummer 33 95 97 00.