]]>

Nye retningslinjer for klubarrangementer

Skab sammenhold på arbejdspladsen med et socialt arrangement.

Bestyrelsen har besluttet at justere retningslinjerne for tilskud til lokale arrangementer. Nu kan jeres klub også få bidrag til netværksaktiviteter og sociale arrangementer. Tilskuddet hæves fra 350 kr. til 400 kr. om året pr. medlem fra 1. januar 2022.

Hidtil har det kun været muligt at søge tilskud til klubarrangementer med et fagligt oplæg – og evt med efterfølgende middag. Det ønsker bestyrelsen at lave om på for at give jer de bedste betingelser for at styrke klubarbejdet – og skabe det fællesskab, ingen vil undvære.

Bestyrelsen har derfor ændret retningslinjerne for klubtilskud, så de nu også giver mulighed for at søge om tilskud til netværksaktiviteter og sociale arrangementer, der styrker fællesskabet på arbejdspladserne.  

Klubmester i LUDO eller masterchef

Hvis midlerne anvendes til netværksaktiviteter og sociale arrangementer skal formålet være at øge sammenhængskraften og styrke det faglige fællesskab og trivslen. Aktiviteten skal understøtte dette formål.

Klubben kan søge tilskud til klassiske teambuilding-aktiviteter som leje af kanoer, brætspil og escape rooms (også muligt at spille virtuelt), men I må gerne tænke kreativt og fx hyre en danselærer eller madlavningsinstruktør. Mulighederne er mange – og i bestyrelsen ser man frem til at høre om klubbernes ideer og aktiviteter – går I mon efter at være klubmester i LUDO eller at være let på tå?

Har du en god idé til en aktivitet? Så del den gerne med dine TR-kollegaer i Djøfs TR-netværk.

I har noget godt i vente

Bestyrelsen har samtidig besluttet at hæve tilskuddet fra 350 kr. til 400 kr. om året pr. medlem fra 1. januar 2022 (af regnskabstekniske årsager kan det ikke blive før, da klubmidlerne for 2021 allerede ér fordelt). Som altid kan I afslutte et klubarrangement med lidt mad og drikke.

Da det primære formål med midlerne er at bidrage til klubbens faglige arrangementer, er det fastsat, at prisen pr. deltager til mad og drikke for hvert arrangement maksimalt kan udgøre 450,00 kr. Denne beløbsgrænse fastholdes, da midlerne tages fra vores allesammens forhandlingsfond (strejkekassen). En fond, som vi i øvrigt kun betaler 40 kr. til i kvartalet - via kontingentet.

Du kan søge om penge til dit næste klubarrangement.