]]>

Nyt fra formandsposten

Kom bag kulissen og hør om, hvilke forårsfrø formanden Sara Vergo og bestyrelsen sår for at gøre det attraktivt at være djøfer i det offentlige.

Det skal være attraktivt at være djøfer i det offentlige. Denne målsætning er overskriften for alt, hvad Sara Vergo og bestyrelsen arbejder for.

Attraktivt at være djøfer i det offentlige

På repræsentantskabsmødet den 26. april 2019 sagde jeg: ”Dengang jeg blev valgt som formand for Djøf Offentlig, blev jeg ind imellem spurgt, hvad jeg havde af mærkesager. Og dengang som nu er svaret: Det skal være attraktivt at være djøfer i det offentlige”.

Jeg er vist ikke lykkedes med det helt endnu. Men jeg kan love, at jeg vil blive ved med at dagsordensætte betydningen af at have en stærk og attraktiv offentlig sektor. Det vil jeg gøre sammen med bestyrelsen, sektorudvalg og jer. Det kræver ihærdighed, lyst til at afprøve nye ting og en god portion optimisme. Lidt lige som at anlægge køkkenhave: Man sår en masse frø, nogle af dem bliver aldrig til noget – andre spirer og spreder sig.

Her er nogle eksempler på de forårsfrø, som jeg fornyligt har drysset.

Danmark i balance

Balancetemaet er hot. Det viser de dilemma-debatter om Danmark i balance, som vi indtil videre har holdt i Viborg og Nykøbing Falster. Faciliteret af Mads Steffensen har vi haft nogle forrygende aftener med supergode diskussioner om, hvad der egentlig skal til for at få mere liv i provinsen.

Formålet med arrangementerne er at sætte gang i snakken og refleksionerne – og vise, at verden ikke er sort-hvid. Og at få talt om, de valg og fravalg, der ligger i at bo i henholdsvis provinsen og hovedstaden.

Sønderborg den 15. maj og i Vanløse den 20. majJeg glæder mig allerede til de to næste arrangementer henholdsvis i . Har du lyst til at deltage i ”forsamlingshuskonceptet” og få en god diskussion og lidt mad, så kom til tastaturet og få dig tilmeldt.

Embedsmandsrollen

Noget andet, jeg er meget optaget af for tiden, er debatten om embedsværket.

Jeg har blandt andet været til et inspirerende møde med et par forskere fra RUC, som er meget optaget af embedsmandsrollen og de nye krav, der stilles (ikke mindst fra borgerne) om mere facilitering og involvering.

Når jeg er til medlemsmøder rundt i Danmark som led i min Danmarks Turne, taler vi også en hel del om djøficering og kuren imod det, og det helt nødvendige fokus på at få fortalt om værdien af djøfernes arbejde. Har du og medlemmerne i øvrigt også lyst til et besøg, så send mig en mail på sgv@djoef.dk

Embedsværket er også jævnligt en del af den offentlige debat. Et eksempel er debatten, der fulgte i kølvandet på et omstridt Venstre-pressemøde, hvor regeringen havde bedt embedsmænd om at hastelevere talmateriale om oppositionens politik. Det fik mig til tasterne for at advare mod misbrug af embedsværket i politiske greb og komme med en opfordring til at lave en spærretid for brugen af embedsmænd i tre måneder forud for et folketingsvalg. Altså den situation, hvor valget ikke er udskrevet, men hvor valgkampen er åbenlys for enhver. Det førte blandt andet til en forsidehistorie i Jyllands Posten efterlyser en ny debat om grænserne for regeringens brug af de partineutrale embedsmænd, hvor jeg

Det handler ikke om rød eller blå, men om at bevare respekten om de faglige embedsmænd. Vi står for ordentlighed og faglighed.

Den statslige kompetencefond

Apropos faglighed: Vi er gået i gang med arbejdet med den nye statslige kompetencefonds virke. Endnu et resultat af OK18, hvor vi nedlagde de to eksisterende fonde og etablerede en ny, som udelukkende skal yde støtte til individuel kompetenceudvikling – og ikke som tidligere, hvor der også var mulighed for at søge til arbejdspladsprojekter. Fonden bliver delt op i fire faggrupper, hvoraf AC-gruppen er klart den største faggruppe. 80 millioner kroner bliver der at fordele over de næste par år på tværs af AC-grupperne.

Planen er, at der åbnes for ansøgninger til september, så lige nu er vi i gang med at diskutere søgekriterier med hinanden i Akademikerne og med Moderniseringsstyrelsen og Kompetencesekretariatet.

Mere om det efter sommerferien. Jeg glæder mig i hvert fald til, at pengene kommer ud og gavner de statsansattes udviklingsmuligheder. Også på den måde bliver der sået nye frø.