]]>

Nyt fra formanden

Læs mere om, hvordan vi sammen med FOA opfordrer den nye regering til tænke nyt, lette foden fra reformspeederen og stoppe grønthøsteren.

Det skal være attraktivt at være djøfer i det offentlige. Derfor opfordrer jeg den nye regering til at tænke nyt og lytte.  

Djøf samarbejder med FOA

Det skal være attraktivt at være djøfer i det offentlige! Så kort kan mit formål som formand beskrives. En del af dét arbejde er selvfølgelig at komme med forslag til konkrete løsninger. Derfor er jeg også svært tilfreds med Djøfs nyetablerede samarbejde med FOA, hvor vi i fællesskab har stillet 9 forslag til, hvordan politikerne kan tænke nyt, når de ønsker at udvikle og forandre velfærdssamfundet. Vi kalder dem “De 9 Velfærdsdogmer”.

Opfordring til den nye regering

Det har jo ikke ligefrem skortet på løfter om mere velfærd og en styrket offentlig sektor i den netop overståede valgkamp. Og det lyder jo på mange måder interessant. Jeg håber derfor også, at den nye regering og hele Folketinget lytter til de anbefalinger om udviklingen af den offentlige sektor, som Djøf og FOA har formuleret. Du kan læse mere om de 9 dogmer her i Tillidsposten.

For: Der er i høj grad behov for nytænkning. Politikerne skal lette foden fra reformspeederen, stoppe grønthøsteren og inddrage hverdagens velfærdseksperter. Det er på tide, at vi forlader snakken om kolde og varme hænder og i stedet fokuserer på, at vi er fælles om at udvikle den borgernære velfærd.