]]>

Nyt om overenskomster eller intet nyt

Nyt om overenskomster eller intet nyt.

Lønstigninger i staten pr. 1 april 2019

Ved OK18 blev aftalt en generel lønstigning i staten pr. 1. april 2019 på 1,3%. Reguleringsordningen udmønter på samme tidspunkt - 0,35%, da lønudviklingen på det statslige område har været højere end på private arbejdsmarked. I forhold til det nuværende lønniveau giver det en samlet generel lønstigning på cirka 0,92% pr. 1. april 2019.

Reguleringsprocenten pr. 1. april 2019 er 8,4911. Reguleringsprocenten er den forhøjelse, der skal ske af grundbeløb pr. 31. marts 2012 for at få den aktuelle løn.

De nye overenskomster for perioden 2018 21

Her er desværre stadig intet nyt – så artiklen 'OK18 - A never ending storyOK18 - A never ending story fra tidligere Tillidspost giver stadig den aktuelle status.