]]>

OK21 - Den videre proces

24. april godkendte Djøf Offentligs repræsentantskab den samlede pakke af OK21-krav, som bestyrelsen havde foreslået. Kravpakken består af 39 krav og inden for fem temaer. Få et overblik over, hvad der videre sker.

Bestyrelsens forslag til kravspakke for OK21 er godkendt. Men der er fortsat et stykke vej til forhandlingsbordet.

Kravspakken godkendt

På et usædvanligt repræsentantskabsmøde i en udsædvanlig tid godkendte Djøf Offentligs repræsentantskab den 24. april bestyrelsens forslag til kravspakke. Repræsentantskabsmødet kan du læse mere om her i Tillidsposten.

Hvad indeholder pakken?

Kravspakken består af i alt 39 krav, som er formuleret med udgangspunkt i input fra klubber og medlemmer, som i hele februar har sendt deres konkrete forslag og kommentarer til Djøf. De 39 krav er derfor essensen af de 872 forslag, der blev sendt ind. 

Pakken består af krav inden for fem temaer ”løn, fleksibilitet, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og seniorvilkår”. Derudover er der også taget nogle få krav med, som retter sig mod specifikke medlemsgrupper. Læs mere omkring OK21 og den samlede kravspakke på Djøfs OK21-site.

Før vi når til forhandlingsbordet

Næste skridt på vejen mod forhandlingsbordet er, at vi i samarbejde med de øvrige AC-organisationer skal have sammensat en samlet AC-kravs-pakke. Det finder sted i august og september måned.

De krav, som dækker alle personalegrupper som fx generelle lønreguleringer eller generelle krav på arbejdsmiljøområdet, skal forhandles af de forhandlingsfællesskaber, som forhandler på tværs af personalegrupperne. I staten er det CFU, og i kommuner og regioner er det Forhandlingsfællesskabet. I efteråret vil der altså også være drøftelser i forhandlingsfællesskaberne af, hvilke mere generelle krav der skal med til forhandlingerne.  

De krav, som specifikt retter sig mod den akademiske overenskomst, det kunne være krav om arbejdstid eller kompetenceudvikling, bliver forhandlet af Akademikerne selv. 

Forhandling og afstemning

Efter alle de knæbøjninger, som skal foretages internt på lønmodtagersiden, skal vi til december udveksle krav med arbejdsgiverne.

De egentlige forhandlinger begynder umiddelbart derefter og tager fart henover januar og februar. Vi når forhåbentlig i mål, så vi kan sende et resultat til afstemning hos medlemmerne sidst i marts. 

OK21 Den videre proces - Djøf