]]>

Repræsentantskabet og medlemmerne sagde 'ja' til OK21-resultatet

Stor deltagelse og levende debat på det virtuelle repræsentantskabsmøde den 18. marts, hvor bl.a. OK21-resultatet var op til vurdering. Både repræsentantskab og medlemmerne sagde klart 'ja' til OK21-resultatet.

Coronaens skygge gjorde det igen ikke muligt at holde et fysisk repræsentantskabsmøde i Djøf Offentlig. Sidste år endte vi med et rent skriftligt repræsentantskabsmøde. I år mødtes vi virtuelt og fik en slags fornemmelse af at være sammen. De mange deltagere gjorde i hvert fald deres til, at mødet blev så levende som muligt.

Tak for det.

Et fællesskab, du ikke vil undvære

Formanden Sara Vergo holdt bestyrelsens mundtlige beretning, der handlede om fællesskab, og at vi alle har samme udgangspunkt - et hjerte, der banker for den offentlige sektor og for den akademiske faglighed.

I talen kom formanden ind på det forgangne års svære betingelser for fællesskabet med hjemmearbejdspladser og virtuelle møder og mindre kollegialt fagligt samvær. Formanden talte også om, at mange medlemmer har været under et urimelig hårdt arbejdspres fyldt med mange og nye opgaver og med svære betingelser for faglig sparring og med en leder på distancen. Og så var der store roser til jer, der har knoklet for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for medlemmerne.

Læs hele bestyrelsens beretning.

OK21 – vi er i mål

Djøf Offentligs repræsentantskab tilsluttede sig bestyrelsens indstilling om at anbefale medlemmerne at stemme 'ja' til OK21-resultatet.

Formanden fortalte om virtuelle overenskomstforhandlinger midt i en bundfrossen samfundsøkonomi og endnu en hård lock down. Hun fremhævede, at det er lykkes at lande nogle resultater, som vi sagtens kan være bekendt: Selvom de ikke er prangende, så er de heller ikke uden perspektiver. Hun kom også omkring udfordringerne med ønskerne om mere fleksibilitet, som vi denne gang ikke kom igennem med, fordi arbejdsgiver slet ikke ville tale om det. Så det er en svær dagsorden, som bestyrelsen ikke desto mindre vil følge op på post-OK21. For fleksibiliteten burde anno 2021 gå begge veje, og det kan sagtens ske uden, at det griber ind i arbejdsudbuddet eller berører ledelsesrummet nævneværdigt, sagde formanden.

Hvis du vil læse om elementerne i OK21-resultatet, som formanden ridsede op i talen, da læs hele OK21-talen.

Formanden Sara Vergos OK21-tale

Bestyrelsens indstilling til at stemme 'ja' til OK-resultatet

Efter repræsentantskabsmødet har 87 % af Djøf Offentligs stemmer ved urafstemning sagt 'ja' til OK21-resultatet. 5 % stemte blankt og 7 % stemte 'nej' til forhandlingsresultatet. Vi er nu i mål med OK21, da organisationerne i Akademikerne også samlet har sagt 'ja' til resultatet den 20. april.

Næste ordinære repræsentantskabsmøde

Næste ordinære repræsentantskabsmøde er fredag den 29. april 2022. Vi glæder os til igen at kunne holde et fysisk repræsentantskabsmøde.

Men et år er lang tid, og derfor har bestyrelsen også besluttet, at dette års TR-konference skal holdes som en 12-12-konference på Comwell Copenhagen Portside i København den 2.-3. november 2021, hvor vi vil forkæle jer med noget godt til både relationskontoen og redskabskassen.