]]>

Så meget arbejder djøferne hjemme

Læs med og bliv klogere på brugen af hjemmearbejde og djøfernes ønsker til (mere) hjemmearbejde.

I det offentlige arbejder godt halvdelen (53%) hjemme en til to dage om ugen, men hver tredje (34%) ønsker at arbejde mere hjemmefra. Samtidig oplever halvdelen (52%) af alle de adspurgte, at de er mere effektive hjemmefra end fra arbejdspladsen.

Effektivt hjemmearbejde

Adspurgt til hvordan hjemmearbejde påvirker effektiviteten, mener godt halvdelen (52%), at de er mere effektive hjemmefra, end når de er på arbejdspladsen, og hver femte (21%) oplever, at det er det samme. Godt hver tiende (12%) oplever, at de er mindre effektive, når de arbejder hjemmefra, og godt hver sjette (16 procent) mener, at det afhænger af opgavetypen.

Hvis man sammenstiller antallet af hjemmearbejdsdage med, hvor man oplever at arbejde mest effektivt, tegner der sig et billede af en sammenhæng mellem, hvor man oplever at være mest effektiv, og hvor man arbejder. 71% af dem, der arbejder hjemme over to dage om ugen oplever, at de er mest effektive hjemmefra, mens det kun er 36% blandt dem, der arbejder hjemme under en dag om ugen.

Hjemmearbejde er mindre udbredt i departementerne

I den offentlige sektor er der betydelige forskelle, og der tegner sig et klart billede, hvor særligt departementerne og politi- og retssektoren kun i mindre grad benytter sig af hjemmearbejde. Og i departementerne arbejder under hver tredje (29%) hjemme en til to dage om ugen overfor de 53%, der gør det i den offentlige sektor samlet set.

Det er – ikke overraskende – blandt de sektorer med mindst hjemmearbejde, at der er det højeste ønske om mere hjemmearbejde. I departementerne svarer mere end halvdelen (55%), at de gerne vil arbejde mere hjemmefra, mens godt 4 ud af 10 (42%) oplever, at det nuværende niveau er passende.

I resten af den offentlige sektor er der betydeligt mere hjemmearbejde og et bedre match mellem det faktiske og det ønskede antal hjemmearbejdsdage, selvom der fortsat er et ønske om mere hjemmearbejde.

 

TR-undersøgelse 2022

Medlemmernes brug af hjemmearbejde

Læs medlemmernes brug af hjemmearbejde