]]>

Sejr i sag om rådighedstillæg

En vundet sag om rådighedstillæg betyder ca. 1 million kr. i efterbetaling til tre djøfere og endnu et bidrag til forståelsen af, hvad en administrativ generaliststilling er.

Djøf vandt lige op til jul en sag om rådighedstillæg til tre djøfere, der tidligere havde været ansat som beskæftigelsesmedarbejdere i Rebild Kommune. Vi har tidligere skrevet om sagen her i Tillidsposten, og nu sætter vi lidt flere ord på.

1 million kr. til tre djøfere

Tre djøfere har i begyndelsen af året til sammen fået ca. 1 million kr. i efterbetaling for de rådighedstillæg, de havde ret til, men ikke havde fået, da de var ansat som beskæftigelsesmedarbejdere i Rebild Kommune.

Det er i sig selv meget tilfredsstillende, at der nu er blevet efterbetalt ganske store beløb til de tre djøfere, men opmandens tilkendegivelse kan bruges til mere end det.

Rådighedstillæg i jobcentrene

Nu har vi voldgiftsrettens ord for, at beskæftigelsesmedarbejdere ansat på den akademiske overenskomst er administrative generalister, og derfor er berettiget til rådighedstillæg. Det skal vi naturligvis bruge til at løfte sager rundt omkring i Jobcentrene.

I mange kommuner har man altid givet rådighedstillæg til akademikere i jobcentrene, men enkelte kommuner har haft samme tilgang som Rebild Kommune, og det skal vi nu have gjort op med. Er du tillidsrepræsentant i en kommune, hvor der indtil nu ikke er givet rådighedstillæg til akademikerne i jeres jobcenter, så tag fat i din kontaktperson i Djøf, så vi kan gå videre med sagen.

Hvad er en generalist?

Tilkendegivelsen giver også nogle vigtige bidrag til fortolkning af overenskomsternes bestemmelser om rådighedstillæg.

Hidtil har flere arbejdsgivere argumenteret for, at hvis en stilling ikke direkte forudsætter akademiske kompetencer, så skal der pr. definition ikke tildeles rådighedstillæg. Den myte kan vi nu mane i jorden. I Rebild Kommune havde man ansat både socialrådgivere, socialformidlere, HK’ere og akademikere som beskæftigelsesmedarbejdere, og de varetog samme arbejdsopgaver uanset uddannelsesbaggrund.

Dommeren lægger vægt på, at opgaverne bl.a. har været myndighedsbehandling og konkret sagsbehandling, herunder forvaltningsafgørelser. Derudover lægges der vægt på, at der ikke kræves en særlig specialistuddannelse for at varetage opgaverne i stillingen.      

Udgangspunktet er derfor, at kræver en administrativ akademikerstilling ikke specialistkompetencer, så er der tale om en generaliststilling. 

Opgaverne er afgørende

Med denne tilkendegivelse er det endnu en gang slået fast, at det er arbejdsopgaverne, der bestemmer, om et medlem er omfattet af rådighedsforpligtelsen, og skal have rådighedstillæg. Der er altså ikke relevant, hvilken titel man har, eller om stillingen kun kan bestrides af en akademiker.

Alle offentligt ansatte djøfere, der ansættes til administrative arbejdsopgaver i fuldmægtig-/generaliststillinger, skal ansættes med rådighedsforpligtelse og have rådighedstillæg.

Vil du vide mere?

Læs også artiklen 'Fup og fakta om rådighedsforpligtelsen'.