]]>

Spil dig til mere viden om GDPR

Djøf har i samarbejde med IDA og DM udviklet et GDPR-spil for tillidsrepræsentanter, hvor du kommer igennem nogle af de centrale GDPR-begreber.

Som et led i at opkvalificere dig som tillidsrepræsentant indenfor GDPR, vil vi opfordre dig til at gennemføre et GDPR-spil. Spillet er tidligere sendt ud til dig, men hvis du ikke har gennemført spillet, vil det blive sendt ud til dig igen fra den 15. juni til den 19. juni 2020.

GDPR-spillet

Spillet er lavet sådan, at du som tillidsrepræsentant får stillet nogle spørgsmål om GDPR-reglerne. Svarer du forkert, får du oplyst, hvad det rigtige svar er. Du får blandt andet oplyst, hvornår en oplysning er følsom, hvordan du passer på medlemmernes oplysninger, og hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med databrud.

Det er meget vigtigt, at du gennemfører spillet, da vi fortsat oplever databrudssager under udførelsen af tillidsrepræsentanthvervet.

Spillet bliver sendt til dig på den mailadresse, Djøf har registreret på dig som tillidsrepræsentant. Hvis du ikke får mailen, eller det ikke virker, er du velkommen til at kontakte dk¤djoef¤gdpr-tr.   

Tillidsrepræsentanter og databrudssager

Djøf oplever, at I tillidsrepræsentanter generelt har godt styr på reglerne og gør jer umage for at undgå fejl i forbindelse med håndteringen af medlemsoplysninger. Djøf oplever derfor heller ikke mange sager, hvor en tillidsrepræsentant kommer til at bryde reglerne.

Når vi oplever sager, skyldes det typisk, at en tillidsrepræsentant er kommet til at afsløre en persons medlemskab over for en anden person. Medlemskabet af en faglig organisation er en følsom oplysning og må ikke videregives til andre, heller ikke selvom den anden person ved, at den pågældende person er medlem af fx Djøf. Dette sker typisk ved udsendelse af mails om arrangementer eller med lønoplysninger til de personer, tillidsrepræsentanten repræsenterer.

Derudover oplever vi ind imellem sager, hvor fællestillidsrepræsentanter kommer til at afsløre et fagforeningsmedlemsskab af en anden faglig organisation over for Djøf. Dette sker typisk i forbindelse med indsendelse af lister til Djøf, når Djøf skal dække arrangementsudgifter. Du kan læse mere om GDPR og om vores nye afregningsskema på Djøf. 

Databrudssager bliver behandlet i GDPR-spillet og giver dig bedre forudsætninger for at leve op til reglerne.

Djøfs rådgivning til tillidsrepræsentanter om GDPR

Udover GDPR-spillet har Djøf udarbejdet rådgivningsmateriale vedrørende GDPR, som vi vil bede dig om at holde dig opdateret på. Du finder materialet på vores tillidsrepræsentantsite.

Har du spørgsmål til GDPR, er du naturligvis velkommen til at kontakte Djøf på tlf. 33 95 97 00.