]]>

TR for konsulenter i staten

Efter OK18 skal tillidsrepræsentanter i staten ikke længere inddrages, når special- og chefkonsulenter skal indplaceres og forhandle tillæg. Få gode råd til, hvordan du alligevel bevarer overblikket over konsulenternes løndannelse.

Selv om du ikke længere automatisk bliver inddraget i lønforhandling for special- og chefkonsulenter, er der fortsat gode muligheder for, at du kan følge deres løndannelse tæt.   

Konsulenter efter OK18

Efter OK18 skal tillidsrepræsentanten ikke længere aftale med ledelsen, om en stilling skal indplaceres som special- eller chefkonsulent. Indplaceringen besluttes nu af ledelsen. Desuden skal tillidsrepræsentanten heller ikke godkende indplacering i lønintervallet eller aftaler om individuelle tillæg for special- og chefkonsulenter.

For at undgå at du som tillidsrepræsentant bliver kørt ud på et sidespor i forhold til konsulentgruppen, er det en god ide at være opmærksom på, hvad både TR-cirkulæret og overenskomsten giver mulighed for. Derudover kan det også være fornuftigt at være opdateret på, hvad der gælder om lønoplysninger og GDPR.  

Brug TR-cirkulæret

TR-cirkulæret slår fast, at du som tillidsrepræsentant skal holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af personale (cirkulærets § 3, stk. 4). Det betyder, at du fint kan minde din ledelse og jeres HR-funktion om, at du skal have besked, når der ansættes en special- eller chefkonsulent hos jer. Det giver dig en mulighed for at kontakte konsulenten og give sparring på lønniveau og forhandlingsmuligheder.

Brug overenskomsten

Efter overenskomsten kan den enkelte special- eller chefkonsulent vælge at lade sig bistå af sin faglige organisation, når der skal forhandles om varige og midlertidige tillæg. Yderligere kan konsulenten bede den forhandlingsberettigede organisation om helt at tage sig af forhandlingen af varige og midlertidige tillæg (overenskomstens bilag 4, litra c).

Hvis ikke konsulenterne på din arbejdsplads kender til de muligheder, så er det en god ide, at du giver dem et kort brushup på mulighederne i overenskomsten.

Bevar overblikket

Da du ikke længere skal godkende aftaler om varige og midlertidige tillæg til konsulenterne, kan det være svært at bevare overblikket. Derfor kan du tage initiativ til, at konsulenterne selv inddrager dig mere aktivt i deres lønforhandling. Du kan stille dig til rådighed som sparringspartner, når konsulenterne skal forberede deres forhandling, og du kan aftale med konsulenterne, at de giver dig en tilbagemelding, når de har haft forhandlingen. Som supplement kan du fortsat få lønoplysninger for konsulenterne fra HR.

Myter om GDPR

Enkelte arbejdsgivere vil ikke udlevere lønoplysninger på special- og chefkonsulenter til tillidsrepræsentanten. Begrundelsen for afvisningen er ofte, at tillidsrepræsentanten som udgangspunkt ikke forhandler løn for special- og chefkonsulenter.

Hvis du ikke kan få oplysningerne udleveret, så henvis gerne til, at det er Djøfs klare opfattelse, at arbejdsgiver fortsat kan udlevere lønoplysninger om konsulenterne til dig, og at du fortsat kan videresende oplysningerne til de øvrige medlemmer af klubben, hvis I har aftalt åbenhed om løn.  

Djøfs argumenter er:

  1. at special- og chefkonsulenter er ansat på AC-overenskomsten
  2. at de er en del af Djøf/AC-klubben
  3. at tillidsrepræsentanten kan bistå og forhandle for konsulenter, der måtte ønske det
  4. at hele AC-gruppen har en stor interesse i at kende løndannelsen inden for forhandlingsområdet, (både spredningen i løndannelsen samt de begrundelser, der er givet for at tildele løntillæg).

 

Læs mere om, hvordan du deler lønoplysninger og overholder GDPR.

Brug Djøf

Har du brug for et godt råd om lønforhandling for konsulenter, så tag fat i din kontaktperson i Djøf.