]]>

Årets repræsentantskabsmøder i Djøf og Djøf Privat

Den 28. april 2023 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i både Djøf og Djøf Privat. Du kan nu læse beretningen fra både Djøfs formand Sara Vergo og formand for Djøf Privat Anne Bach Waagstein.

Som tillidsvalgt bidrager du til at sikre gode vilkår på arbejdspladsen, ligesom du får sat Djøf på Danmarkskortet. Det er et arbejde, som formanden for Djøf Privat sætter stor pris på, og som er blevet fremhævet i beretningen.

Beretning

Den 28. april blev der holdt repræsentantskabsmøde i både Djøf og Djøf Privat. I den forbindelse gav Djøf formand Sara Vergo og formanden for Djøf Privat Anne Bach Waagstein deres beretning. 

Læs hele beretningen fra Djøfs formand Sara Vergo. 

Læs hele beretningen fra Djøf Privats formand Anne Bach Waagstein. 

Har I ikke allerede læst beretningerne, vil vi opfordre til, at I lægger særligt mærke til følgende emner, der helt eller delvist kan være relevante for jer som tillidsvalgte: 

  • Seniorkampagnen ”Bedt over 60” 
  • Ligestilling, herunder ligeløn 
  • Bæredygtighed (ESG) 
  • Overenskomstforhandlingerne i 2023