]]>

”Vi er alle sammen til for børnene i Odense Kommune”

Årets Djøf-tillidsrepræsentant 2020

Årets Djøf-TR er Maise Zinck Rasmussen, der er tillidsrepræsentant for 35 djøfere i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. En opgave, der kræver gode samarbejdsevner og blik for det fælles mål.

Hun er involverende og tillidsvækkende, bygger bro, snakker konstruktivt med ledelsen, og skaber resultater og trivsel på tværs af fagligheder. Sådan lyder essensen af, hvorfor Maise Zinck Rasmussen er kåret som Årets Djøf-tillidsrepræsentant 2020.

”Jeg blev SÅ overrasket og taknemmelig. Jeg er rørt over, at mine kolleger har brugt tid på at indstille mig”, fortæller Maise. Hun pendler til daglig fra Nordfyn til Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, hvor hun er juridisk konsulent og tillidsrepræsentant, men har på grund af ny coronavirus været hjemsendt siden september.

Husk at vende hverdagen

”Mine medlemmers trivsel er en af mine vigtigste opgaver. Men jeg mister lidt af følingen uden de uformelle møder på gangene og muligheden for at kigge ind til hinanden. Så vi skal tænke nye veje for TR-arbejdet, for mere hjemmearbejde er kommet for at blive”, mener Maise Zinck Rasmussen.

Hun oplever, at de fleste er fuldt fortrolige med at tage faglige møder digitalt, men at den uformelle snak og sparring nemt går tabt. Vi skal derfor slippe følelsen af at forstyrre, hvis vi ringer eller booker et online møde for at vende hverdagen, for selv de små ting kan vokse sig store.

”Os og dem” dur ikke

Behovet for at lytte på vandrørene går også videre end egne rækker. Børn- og Ungeforvaltningen er en arbejdsplads med mange fagligheder fx skolelærere, pædagoger, psykologer og ergo- og fysioterapeuter, og derfor er forståelse for hinandens kompetencer afgørende. Kollegerne kan godt joke med ”djøfernes regneark og paragraffer”, men Maise møder generelt stor respekt for den værdi, hendes medlemmer skaber, når de fx udbetaler løn, behandler aktindsigter, løfter arbejdsmiljøet på en skole eller omsætter politiske beslutninger og lovgivning til konkrete handleplaner i børnehøjde.

”Jeg gør meget for at undgå os og dem-kulturen. I bund og grund ønsker vi jo alle sammen at gå glade på arbejde og at nå vores fælles mål, nemlig at skabe de bedste forhold for børnene i Odense Kommune. Hvad enten vi har den daglige børnekontakt eller skaber strukturerne for den”, siger Maise Zinck Rasmussen.

Dommerkomiteens begrundelse

I nomineringen som årets Djøf TR 2020 beskrives Maise Zinck Rasmussen som en tillidsrepræsentant på forkant.

Hun er involverende, bygger bro og hun søger ikke modsætninger til ledelsen, men indgår i dialog og skaber resultater og trivsel. Det er efter dommerkomiteens vurdering helt centrale egenskaber, der er afgørende for den moderne tillidsrepræsentant anno 2020 og måden at lave interessevaretagelse på en arbejdsplads. 

Samtidig understøtter Maise med sin opmærksomhed på brobygningen mellem faggrupper en af Djøfs helt centrale strategiske målsætninger.

Alt dette skal anerkendes, og derfor er Maise Zinck Rasmussen årets Djøf TR. 

Om årets Djøf-tillidsrepræsentant 2020

Maise Zinck Rasmussen, 35 år.
Bor i Klintebjerg på Nordfyn.

Siden 2018: Juridisk specialkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune.

2012 – 2018: Juridisk udviklingskonsulent i Børne- og Ungerådgivningen, Odense Kommune.

Uddannet: Cand. jur. fra SDU i 2012.

Valgt som TR i maj 2015.