]]>

Årets Djøf-tillidsrepræsentant 2019

Én gang om året, er der særligt fokus på jer tillidsrepræsentanter. Det er, når jeres kolleger har mulighed for at indstille jer til Årets Djøf-tillidsrepræsentant.

Den årlige kåring

Som tillidsrepræsentant er du vigtig for dine kolleger og din arbejdsplads. Du arbejder for bedre trivsel, forhandler på vegne af dine kolleger og er i det hele taget et betydeligt bindeled mellem dine kolleger og jeres arbejdsplads.

Dette arbejde bruger du meget tid på – også uden for normal arbejdstid.

Dit store arbejde vil vi i Djøf gerne fremhæve. Derfor er der mulighed for at nominere og blive nomineret til Årets Djøf-tillidsrepræsentant. Udover at kunne smykke sig med titlen Årets Djøf-tillidsrepræsentant gives kr. 10.000 til et fagligt arrangement på arbejdspladsen samt en personlig gave på kr. 1.000.

Årets Djøf-tillidsrepræsentant vælges blandt alle indstillede. I skrivende stund er 20 tillidsrepræsentanter indstillet, heraf er 5 privatansatte tillidsrepræsentanter. Vinderen bliver offentliggjort inden for få dage.