]]>

Nyt arrangement for tillidsvalgte samt ændring af datoen for årets TR-seminar

Coronarestriktionerne medfører ændringer i arrangementerne til dig som tillidsvalgt i 2021. Vi har arrangeret et nyt spændende webinar, hvor vi har fokus på din mulighed for at være den gode tillidsrepræsentant på distancen. Derudover flyttes TR-seminaret i 2021 til 2022.

Hvordan er det at være tillidsvalgt på distancen, og hvad har vi lært gennem det sidste år, hvor vores arbejdsdag har været påvirket af corona? Det er spørgsmål, vi vil tage op, når vi til april afholder Zoom-mødet: ”Tillidsvalgt på distancen i en coronatid”

Deltag i et virtuelt møde om det at være tillidsvalgt, mens man arbejder hjemmefra

Du har nu mulighed for at deltage til arrangementet ”Tillidsvalgt på distancen i en coronatid”, hvor vi har fokus på, hvordan erfaringerne har været i forhold til at være tillidsrepræsentant og bindeled mellem kolleger og ledelse, mens man arbejder hjemmefra.

Hav blik for folks mentale faser under covid-19

Malene Friis Andersen vil sikre, at du på webinaret får viden og inspiration samt konkrete redskaber. Vi kommer omkring følgende emner:

  • Viden om kriser, der udvikler sig, og hvordan vi reagerer.
  • Opgaveløsning på distancen - opmærksomhed på fælles gode vaner i en ekstraordinær tid.
  • Processen fra trivsel til stress – Kend de fem faser, så du sammen med ledelsen kan fremme trivsel og håndtere stress.
  • De seks ressourcefaktorer i arbejdsfællesskabet under Corona.
  • Spot og tag hånd om mistrivsel på distancen.
  • Læring og genåbning: Insisterer på kloge dialoger med ledelsen.

Malene Friis Andersen, er ph.d. og autoriseret psykolog. Hun arbejder som selvstændig organisationspsykolog og som forsker i psykisk arbejdsmiljø, trivsel, stress og sygefravær. Malene er blandt andet forfatter til ”Stop Stress – Håndbog til ledere”, som blev kåret til Årets Ledelsesbog 2017. I 2018 modtog hun desuden GL-prisen. Hun står desuden i spidsen for et større forskningsprojekt om trivsel, arbejdsfællesskaber og ledelse under coronakrisen.

Dato

Arrangementet bliver afholdt den 28. april 2021 fra kl. 14:30-16:00 via Zoom. Du har mulighed for at tilmelde dig arrangementet.

TR-seminar 2021 er rykket til 2022

På baggrund af corona har vi nødtvunget måtte aflyse årets TR-seminar. Du behøver dog ikke gå glip af seminaret, da vi afholder TR-seminar med samme tema den 19. og 20. januar 2022.

Temaet til TR-seminaret (nu 2022) vil være ”Tillidsrepræsentantens rolle ved organisatoriske forandringer”.

Inden for dette mere præcist, hvordan du som tillidsvalgt bedst muligt kan sikre:

  • at få indflydelse, når der sker organisatoriske forandringer
  • at du både får taget initiativ til og indflydelse på ændringerne
  • at kunne motivere dine kolleger i videst muligt omfang til at deltage aktivt i at få implementeret de organisatoriske forandringer.

Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig TR-seminaret 2022.

Vær opmærksom på, at der maks kan deltage 20 personer til seminaret.