]]>

Arbejdsfastholdelse

Som tillidsrepræsentant kan du have en særlig rolle, hvis en kollega er langtidssygemeldt og/eller har svært ved at klare sit arbejde på grund af psykiske eller fysiske helbredsproblemer.

Udgangspunktet er, at det er medlemmet, der vælger at inddrage dig, men har du kendskab til at en kollega er sygemeldt igennem længere tid, kan du også tilbyde din hjælp.

Det kan i disse situationer være godt for dig at kende til mulighederne for arbejdsfastholdelse på arbejdspladsen og lidt om, hvordan kommunen kan støtte.

I kommunen vil det altid være den mindst indgribende foranstaltning, der først overvejes og eventuelt afprøves, og du kan se det som et sikkerhedsnet.

Første sikkerhedsnet er en § 56 aftale eller personlig assistance. I begge ordninger er man fortsat ordinært ansat, men får støtte til at kunne klare det.

Næste sikkerhedsnet er fleksjob. Her er der tale om en ny ansættelse på særlige vilkår.

§56- aftale

(sygedagpengeloven)

Hvis din kollega har en væsentlig forøget risiko for sygefravær på grund af en kronisk eller langvarig lidelse, har jeres arbejdsgiver mulighed for at få sygedagpengerefusion allerede fra første fraværsdag, hver gang den pågældendes lidelse er årsag til sygefravær.

Aftalen kan indgås, når:

  • der er tale om en kronisk eller langvarig lidelse
  • lidelsen i væsentligt omfang forøger pågældendes fraværsrisiko
  • og det skønnes, at personen vil have mindst 10 sygedage inden for et år på grund af lidelsen. 

Der skal være tale om øget sygefravær, da en § 56 aftale ikke må kompensere en varigt nedsat arbejdsevne.

Læs evt. mere om en § 56 aftale på sundhed.dk

Personlig assistance

En personlig assistent er relevant, hvis din kollega har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, der hindrer din kollega i at udføre sit arbejde. 

Ordningen betyder, at kommunen ansætter en personlig assistent der skal kompensere for din kollegas funktionsnedsættelse, det gælder ikke udelukkende ved fysiske, men også ved psykiske skånehensyn og f.eks. kognitive udfordringer. Det kan f.eks. være i form af hjælp til kalender- eller mailstyring.

Funktionsnedsættelsen defineres udelukkende i forhold til den konkrete ansættelse, altså hvilke arbejdsopgaver din kollega skal udføre.

Fleksjob

Et fleksjob fordrer, at din kollega har en varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen, ikke kun i nuværende ansættelse, men i alle job/fag. Dertil er der særlige krav ved fastholdelsesfleksjob.

Et fastholdelsesfleksjob er, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Fleksjob tilkendes først efter en grundig afklaring af arbejdsevnen, der gennemføres i samarbejde med kommunen.

Bliv klogere på vilkårene om personlig assistance og fleksjob.

Vejledning og sparring i Djøf

Har du en kollega, der har svært ved at klare arbejdet, kan du, som tillidsrepræsentant, få socialfaglig vejledning og sparring fra Djøfs socialrådgiver. Det kan være en generel eller konkret drøftelse, når du har din kollegas samtykke til det.

En fælles samtale, hvor både du og din kollega får vejledning og sparring, giver ofte en rigtig god mulighed for at få alle perspektiver og mulige løsninger på banen.

Kontakt Karen Kretzschmar på tlf. 3395 9924 eller dk¤djoef¤kkr.