]]>

Kan du miste dit job på grund af automatisering?

At automatiseringen er kommet for at blive, er uomtvisteligt, men hvilken betydning har det for djøferne?

Også i Danmark er der et stort potentiale for, at arbejdsopgaver med allerede eksisterende teknologier kan automatiseres. Generelt vurderes det, at det i gennemsnit er 43% af arbejdstimerne af job i Danmark, der vil kunne automatiseres. For Djøf relatere jobs er tallet dog noget lavere, her er det nemlig kun omkring 20% af arbejdstimerne, der kan automatiseres  - i dag. Det er dog ikke det samme som, at det kommer til at ske! Og hvorfor er der den forskel?

Automatiseringens effekter

Cirka 70% af djøferne har jobs, som er svære at automatisere. Det er jobs, som rummer en sammensætning af aktiviteter og kompleksitet, som eksempelvis; tværorganisatorisk samarbejde, håndtering af interessenter, kritisk tænkning, problemløsning, forståelse af kontekst eller, at man skal tænke ud af boksen. Det er jobs, som kræver forskellige kompetencer og omskiftelighed og det er langt sværere for teknologien at håndtere sådanne processer.

Blandt djøf-jobs er det lederjobbet, som har det største automatiseringspotentiale – hvor ca. en femtedel af lederens opgaver kan automatiseres i dag.  Der er særligt data, dokumentation og procesledelsesopgaverne, som kan automatiseres, mens ”menneskeledelse” har et ringe automatiseringspotentiale.

Det er dog yderst usandsynligt, at Djøf jobs forsvinder som følge af automatiseringen. Arbejdsopgaverne forandres og udvikles i stedet – og det bliver de ved med.

McKinsey Global Institue har udarbejdet analysen om automatiseringens effekter baseret på McKinseys vurdering. Læs analysen.

Analysen vurderer potentialet i automatisering af omkring 400 forskellige jobs, heraf har Djøf identificeret 30 forskellige jobkategorier, der er relevante for djøfere.

Deltag i debatten

Du har mulighed for at deltage i debatten om fremtidens arbejdsmarked.