]]>

Deltag i TR-seminaret 2022

Ikke så sjældent oplever vi, at en virksomhed står til at skulle forandres på grund af en ændring af organisationen, men hvilken rolle har du som tillidsvalgt?

På seminaret vil du blive klædt på i forhold til, hvilke muligheder du har for at gøre din stemme gældende, og hvordan du kan sikre, at medarbejderne er trygge, hvis din arbejdsplads står overfor en organisationsændring.

TR-seminar 2022 er rykket til juni måned – få pladser tilbage

På baggrund af coronavirus måtte vi desværre med meget kort varsel aflyse årets TR-seminar. Du behøver dog ikke gå glip af seminaret, da vi afholder det med samme tema den 8. og 9. juni 2022.

Temaet til TR-seminaret er ”Tillidsrepræsentantens rolle ved organisatoriske forandringer”.

Mere specifikt inden for dette, hvordan du som tillidsvalgt bedst muligt kan sikre:

  • at få indflydelse når der sker organisatoriske forandringer
  • at du både får taget initiativ til og får indflydelse på ændringerne
  • at motivere dine kolleger i videst muligt omfang til at deltage aktivt i at få implementeret de organisatoriske forandringer.

Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig TR-seminaret 2022, som kan gøres her.

Vær opmærksom på, at der maks. kan deltage 20 personer på seminaret, og at der kun er få pladser tilbage.