]]>

Er en TR-mentor noget for dig?

Mød Morten Bruun Pedersen. Han er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk og har haft en mentor at sparre med om TR-opgaven.

”Vi var meget forskellige – og det var lige det, jeg havde brug for”, fortæller Morten Bruun Pedersen om sin mentor, som han gennem ni måneder sparrede med om TR-opgaven.

”Min mentor var meget erfaren og skarp på regler og setuppet omkring OK-forhandlinger, mens jeg er mere drevet af virksomhedens udvikling og kontakten til medarbejderne. Så det var værdifuldt at få hans viden om den side af TR-rollen”, uddyber Morten.

Hvor går grænsen?

Morten Bruun Pedersen er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk med speciale i den finansielle sektor og har været TR-suppleant i tre år. Han er tidligere leder, og det trak i ham igen at komme tæt på beslutningerne gennem tillidshvervet. Og selv om han ikke savner det daglige personaleansvar, er Morten Bruun Pedersen optaget af kollegernes trivsel.

”Jeg har gået ture med flere kolleger, der gerne ville vende ting og tanker. Derfor sparrede jeg også med min mentor om, hvornår man som TR involverer sig i ulmende konflikter – fx mellem leder og medarbejder”, siger han.

Nye perspektiver

Morten er meget bevidst om at passe på sig selv og undgå at tage kollegernes udfordringer med hjem. Men han havde stor gavn af at vende sine tanker med en ekstern.

”Både nye og erfarne tillidsrepræsentanter kan have behov for at sparre om tingene med en anden. Man kører nemt derudad i faste forestillinger og mønstre, og så det er godt at få andre perspektiver og friske input”, siger Morten Bruun Pedersen.

Vil du have en TR-mentor?

Med en erfaren tillidsrepræsentant som mentor kan du også få sparring på konkrete udfordringer og inspiration til at stå endnu stærkere i din rolle som TR. Mentorforløbet varer typisk 8-12 måneder, og I beslutter indholdet.

Få en TR-mentor og få sparring om TR-rollen.