]]>

Få overblik over dine feriedage

Få et kort overblik over den nye ferielov og beregn dine feriedage efter de nye regler.

Overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie betyder, at der er nye regler, vi skal forholde os til. 

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Du har indtil nu optjent ferie forskudt. Den ferie, som du tidligere optjente i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, kunne først afholdes 1. maj året efter og 12 måneder frem i det såkaldte ferieår.

Den 1. september 2020 fik vi samtidighedsferie. Det nye ferieår løber fremover fra 1. september til 31. august året efter. I denne periode optjener du 25 ferie, hvilket svarer til 2,08 feriedage per måneds ansættelse. Derfor er det ikke antallet af feriedage, der bliver ændret, men derimod perioden for optjening og afholdelse af ferien. Den opsparede ferie kan du bruge til at holde i perioden fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter. Det vil sige, at du har 16 måneder til at holde den ferie, som du har optjent i et ferieår. Denne periode kaldes ferieafholdelsesperioden.

Ferie på forskud

Hvis du ønsker at holde din ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok feriedage til det, hjemler den nye ferielov mulighed for, at du kan indgå aftale med din chef om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud. Hvis du har holdt ferie på forskud, vil du løbende afdrage på din ”feriegæld” med de 2,08 feriedage, du efterfølgende optjener hver måned.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få mere ferie på forskud, end du kan nå at optjene i det pågældende ferieår. Hvis du skifter job, inden din ”feriegæld” er betalt, har din arbejdsgiver mulighed for at modregne værdien af den afholdte ferie i din tilgodehavende løn.

Du kan med fordel undersøge, hvordan din arbejdsplads forholder sig til at give ferie på forskud. Ferie på forskud kan nemlig give dig mulighed for at bevare dit sædvanlige feriemønster.

Hvis din arbejdsplads ikke har forholdt sig til, hvordan bestemmelsen skal administreres, kan du som tillidsrepræsentant være med til at skabe klarhed lokalt på arbejdspladsen til gavn for medlemmerne. Du kan eksempelvis efterspørge lokale retningslinjer for, hvordan I konkret sætter rammer for ferie på forskud, om ledelsen i almindelighed vil imødekomme ønsker om ferie på forskud, og om der er et loft over, hvor mange ugers ferie på forskud, ledelsen typisk vil imødekomme.

Løn under ferie efter ændring i arbejdstid

Har du på ferietidspunktet en anden beskæftigelsesgrad end på optjeningstidspunktet, beregnes din løn under ferie på grundlag af den normale daglige eller ugentlige arbejdstid på optjeningstidspunktet.

Hvis du er ansat på det kommunale eller regionale område, er dette en væsentlig ændring. Efter den tidligere ferieaftale skulle du altid have den sædvanlige løn på ferietidspunktet. Dette gjaldt, uanset om ferien var optjent på et andet tidspunkt, hvor du havde en anden arbejdstid.

Beregn feriedage efter september 2020

På Djøfs ferieberegner kan du se, hvordan dine feriedage opgøres efter 1. september 2020. Indsæt de feriedage, du planlægger at holde for hver måned i 2020/2021. Så får du en idé om, hvornår du vil have brug for at bede din chef om ferie på forskud, eller om du har brug for at supplere med feriefridage eller anden frihed. Ferieberegneren giver dig endvidere mulighed for at indtaste de eventuelle feriedage, som er blevet overført fra miniferieåret.