]]>

Ferietillæg i overgangsperioden

Har man ret til et forhøjet ferietillæg i ferielovens overgangsperiode?

Som følge af ændringerne i ferieloven, er vi nu i en overgangsperiode. Lovgiver har ikke reguleret de vilkår der går ud over ferielovens regler, der enten er aftalt i overenskomster, husaftaler eller individuelle kontrakter. Derfor er det Djøfs vurdering, at hvis du har et forhøjet ferietillæg, er du også berettiget til dette i overgangsperioden.

Beregning af feriepenge i indefrysningsperioden

I perioden fra den 1. september 2019 – til den 31. august 2020 skal den ferie du optjener indefryses og indbetales til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler, herefter kaldet (FerieFonden).

Feriepengebeløbet beregnes med 12,5% af den ferieberettigede løn. 

Beregningen sker på samme måde, som hvis du fratræder din stilling. Det vil sige, at det indberettede beløb er inklusiv 1% ferietillæg.

De forbedringer på ferieområdet der er aftalt i de kollektive overenskomster eller i en individuel ansættelsesaftale, tager ferieloven ikke stilling til – det er uanset om der er tale om et forhøjet ferietillæg eller feriefridage. Det vil sige, at hverken ferieloven eller forarbejderne til ferieloven tager stilling til, hvad der sker med den del af ferietillægget der overstiger 1%.
 

Det forhøjede ferietillæg skal komme til udbetaling

I betænkning om den ny ferielov og overgang til samtidighedsferie på side 265 og 366 er det præciseret, at i det omfang en lønmodtager måtte have opnået større ferierettigheder ved kollektiv overenskomst eller individuel aftale, vil værdien af disse ikke indgå i opgørelsen til FerieFonden. 

Det er således Djøfs vurdering at, at det forhøjede ferietillæg skal komme til udbetaling til lønmodtageren efter sædvanlig praksis.

Modellen støttes i øvrigt af de aftaler, der er indgået på det offentlige område (både kommune, region og stat).

 

Eksempel

Tager vi udgangspunkt i et ferietillæg på 2% (1% efter ferieloven og 1% efter aftale), vil regnestykket se ud som følger: 

  • For perioden 1.1 - 31.8.2019 optjenes 2% i ferietillæg til udbetaling i april/maj 2020 (eller hvad man nu måtte have aftalt lokalt)
  • For perioden 1.9. - 31.12.2019 optjenes 1% (differencen mellem de 2% og ferielovens 1%) til udbetaling i april/maj 2020 (eller hvad man nu måtte have aftalt lokalt)
  • For perioden 1.1. - 31.8.2020 optjenes 1% (differencen mellem de 2% og ferielovens 1%) til udbetaling i april/maj 2021 (eller hvad man nu måtte have aftalt lokalt).