]]>

Gammel ferie med sidste salgsdato

Sommerferien er overstået og efteråret står for døren, men har du tænkt på, hvad der sker med den ferie, som du måske overførte og videreførte i 2019?

Hører du eller dine kollegaer til de mange djøfere, som havde corona-travlt sidste sommer og kun brugte lidt af sommerferien? Så ligger I måske inde med ’gammel ferie’, som udløber til nytår.

Alle fik automatisk videreført ferie, som de ikke havde holdt pr. 1. september 2020, hvor den nye ferielov trådte i kraft. Det kunne både dreje sig om de 16,64 dages ferie, som var optjent til miniferieåret (1. maj – 31. august 2020) og ferie, som var overført pr. 1. maj 2020 til miniferieåret.

Bemærk, at den automatisk videreførte ferie pr. 1. september 2020 – som klart udgangspunkt – skal holdes senest 31. december 2021 – ellers går den tabt. Det er kun ferie, som var overført pr. 1. maj 2020, hvor der er mulighed for, at den kan blive udbetalt eller genoverført til januar 2022.

Udover ferie fra den gamle ferielov optjener du også fra 1. september 25 nye feriedage. 20 af disse feriedage skal også holdes senest 31. december 2021. Ferie udover 20 dage kan overføres eller udbetales pr. 31. december 2021.

Eksempel 1

 • Du havde ikke overført ferie pr. 1. maj 2020.
 • Af dine 16,64 feriedage fra miniferieåret nåede du kun at holde 2 ugers ferie frem til 31. august 2021 og fik automatisk videreført 6,64 feriedage pr. 1. september 2020.
 • Du optjener herefter løbende 25 feriedage frem til den 31. august 2021.
 • 5 feriedage (5. ferieuge) optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 kan blive overført eller udbetalt pr. 31. december 2021.
 • Du skal derfor nå at holde 26,64 feriedage (6,64 gamle + 20 nye) senest 31. december 2021. Ellers går de tabt.

Eksempel 2

 • Du fik overført 5. ferieuge pr. 1. maj 2020 og havde sammen med 16,64 feriedage i alt 21,64 dage at holde ferie for i miniferieåret.
 • Du holdt kun 1 uges ferie (overført pr. 1. maj 2020) og fik automatisk videreført 16,64 feriedage pr. 1. september 2020.
 • Du optjener herefter løbende 25 feriedage frem til den 31. august 2021.
 • 5 feriedage (5. ferieuge) optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 kan blive overført eller udbetalt pr. 31. december 2021.
 • Du skal derfor nå at holde 36,64 feriedage (16,64 gamle + 20 nye) i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Ellers går de tabt.

Eksempel 3

 • Du havde en feriehindring, og fik overført 10 feriedage fra ferieåret 2019/2020 til det forkortede ferieår fra 1. maj til 31. august 2020 og har derfor 26,64 feriedage til brug i det forkortede ferieår.
 • Du holder ikke ferie i det forkortede ferieår og får derfor automatisk videreført de 26,64 feriedage til den nuværende ferieafholdelsesperiode.
 • Du optjener herefter løbende 25 feriedage frem til den 31. august 2021.
 • 5 feriedage (5. ferieuge) optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 kan blive overført eller udbetalt pr. 31. december 2021.
 • De 10 dage der blev overført 1. maj 2020 kan overføres eller udbetales.
 • Du skal derfor nå at holde 36,64 feriedage (16,64 gamle + 20 nye) i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Ellers går de tabt.

Hvad anbefaler Djøf, at du gør nu

 1. Tjek hvor meget ferie du fik overført pr. 1. september 2020 og fratræk evt. ferie overført 1. maj 2020, der ikke er afholdt. Så ved du, hvor mange af de videreførte feriedage du skal holde senest 31. december 2021.
 2. Tjek hvor meget ferie du har optjent i indeværende ferieoptjeningsår optjent fra 1. september 2020 til 31. august 2021.
 3. Planlæg afholdelsen af ophobet gammel ferie i god tid – forlæng fx efterårsferien. Så undgår du at skulle presse usædvanligt meget ferie ind sidst på året.