]]>

Har du styr på den nye ferielov?

Den nye ferielov træder formelt i kraft 1. september 2020. De nye regler byder både på markante ændringer og videreførelse af kendte principper.

Ferie optjenes fremover i perioden 1. september – 31. august og afholdes fra samme 1. september, men helt frem til den 31. december året efter.

Hvorfor ny ferielov?

Ferieloven er blevet ændret for sikre overholdelse af Danmarks EU-retlige og internationale forpligtelser. Danmark skal sikre lønmodtagere ret til mindst 4 ugers betalt ferie. Det kan ikke lade sig gøre inden for de nuværende regler. Her er nyuddannede og lønmodtagere i en jobskiftesituation nemlig ikke automatisk sikret en ret til betalt ferie fra tiltrædelsen. Ferieloven er samtidig en lov, der ikke er ændret væsentligt på i mange år. Der var derfor også et behov for at gøre reglerne mere enkle.

De nye regler gør op med det grundlæggende princip om, at man skal optjene retten til at holde betalt ferie i et kalenderår og siden holde ferien i et efterfølgende ferieår. Ferie optjenes fremover i perioden 1. september – 31. august og afholdes fra samme 1. september men helt frem til den 31. december året efter (i alt 16 måneder).

Eksempel

Ferie optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 skal afvikles i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Overgangsregler

Der er med ændringen af ferieloven indført et sæt overgangsregler for den ferie, der optjenes fra 1. januar 2019 til den 31. august 2019. Denne ferie kan afholdes i enten perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 efter de gamle regler eller fra 1. september 2020 efter de nye regler.

I direkte forlængelse af de nye regler opstår der behov for at indefryse ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Denne ferie kan ikke afholdes, men bliver i stedet udbetalt når du som lønmodtager forlader arbejdsmarkedet. 

Ikke alt er nyt

I henhold til den nye ferielov, er der stadig ret til at holde 5 ugers ferie om året. Også hovedferieperioden, hvor du har ret til holde 3 ugers sammenhængende ferie, er som hidtidigt fra 1. maj til 30. september. Der er også fortsat ret til at holde de 2 ugers restferie i perioder på mindst 5 dage.

Feriefridage og andet frihed efter overenskomsten eller individuel aftale, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Samtidighedsferie

Ferie optjenes – også fortsat – med 2,08 feriedag pr. ansættelsesmåned. Men som det nye kan ferien bruges, så snart den er optjent. Det kan aftales med arbejdsgiver, at lønmodtageren holder ferie forud for, at den er optjent. Denne ferieafvikling på forskud kan så senere fratrækkes i lønnen, fx hvis man fratræder sin stilling, inden man når at optjene ferien. 

Eksempel

Du holder 2 ugers ferie i oktober måned. Da du kun har optjent ferie i september, har du kun optjent 2,08 dages ferie. Du har fået lov til at holde ferie på forskud og har derfor ”lånt” 7,92 dages ferie (10-2,08). Hvis du fratræder din stilling den 31. december, vil du fortsat have brugt 10 dages ferie, men samlet kun optjent 8,32 dage (4 måneder * 2,08 dage). Differencen mellem de 10 dages brugt ferie og de optjente 8,32 dage (1,68 dage) kan fratrækkes lønnen i december.

Det kan være relevant enten at aftale udskydelse af ferie eller aftale at bruge ”ferie på forskud”, ved reglernes ikrafttrædelse, hvor der i sagens natur ikke er optjent feriedage nok til eksempelvis en uges efterårsferie i 2020.
 

Ferietillæggets udbetalingstidspunkt ændres

Ferietillægget er stadig 1 % efter de nye regler. Det kan være fastsat til en højere procentsat i din overenskomst, husaftale eller andet.

I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Enten kan ferietillægget udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller også kan ferietillægget nu udbetales i to årlige rater.
 
Vælges ratebetaling skal ferietillægget udbetales den 31. maj for perioden den 1. september til den 31. maj, og 31. august for perioden 1. juni til 31. august. Når først ferietillægget er udbetalt, kan det ikke kræves tilbagebetalt.

5. ferieuge er stadig "fri"

Man har stadig mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver, at optjent ferie udover 20 dage skal overføres til næste ferieår eller at det udbetales.

6. ferieuge er ikke reguleret af lovændringen

Ekstra frihed som er aftalt individuelt eller i overenskomsten. Fx særlige feriefridage eller 6. ferieuge er ikke reguleret af lovændringen. Det betyder at tildelingstidspunkt, afholdesvilkår m.v. forsætter som hidtidigt. Det kan være fornuftigt at overveje om de nye regler medfører et behov for ændringer af reglerne i jeres overenskomst, fx at ekstra frihed tildeles 1. september (det nye ferieårs begyndelse), frem for tildeling i maj. 

Du kan finde den nye ferielov her. 

Som tillidsrepræsentant, vil du nok blive spurgt til den nye ferielov af dine kolleger, hvis det da ikke allerede er sket. Har du spørgsmål som ikke er beskrevet eller giver beskrivelsen anledning til uddybende spørgsmål, så hører Djøf meget gerne fra dig.