]]>

Hold da helt ferie – og helst inden 31. december 2023

Har du og dine kollegaer haft en god ferie i år? Eller ligger arbejdspresset en dæmper på ferieafholdelsen?

I denne artikel kan du få styr på reglerne om afholdelse af ferie. Det er særligt vigtigt, da det er et krav, at du og dine kollegaer afholder optjent ferie inden udløbet af december 2023.

Som du måske allerede er opmærksom på, så skal den ferie du og dine kollegaer har optjent fra 1. september 2022 og til og med august 2023 som udgangspunkt afholdes inden udløbet af december 2023.  

Kan du eller en af dine kollegaer ikke nå at afholde alle 5 ugers ferie inden udgangen af december 2023, kan der indgås en aftale om overførsel af ikke-afholdt ferie ud over 4 uger, eller feriepengene kan udbetales. Det er væsentligt, at du eller din kollega har fået holdt 4 ugers ferie fra d. 1. september 2022 og indtil udgangen af december 2023. Kun ferie udover 4 uger kan overføres til det efterfølgende ferieår eller udbetales. 

Har den ansatte afholdt 4 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden, og er der ikke lavet en aftale om overførsel af den 5. ferieuge til næste ferieafholdelsesperiode, så udbetales penge automatisk til den ansatte.    

Der kan være mange årsager til, at en ansat ikke holder alle 5 ferieuger indenfor den periode, hvor ferien skal afholdes.  

Hvis den manglende afholdes af ferie, skyldes din kollegas eget valg så behøver du ikke foretage dig noget, men hvis du kan konstatere, at dine kollegaer generelt eller i en bestemt afdeling, i vidt omfang ikke får afholdt al deres ferie, så kan dette - alt efter omstændighederne - være et tegn på, at der er for meget at lave på arbejdspladsen.  

Manglende ferieafholdelse er ikke nødvendigvis en markør for et stort arbejdspres. Men måske skal du have særligt øje for, om mange i samme afdeling får udbetalt eller overført ferie, og begrundelsen for hvorfor den ansatte ikke holder sin ferie efter ferieloven.  

Det kan være en god anledning til at få drøftet arbejdspresset i afdelingen eller i virksomheden generelt, hvis man kan konstatere, at de ansatte ikke får afholdt deres lovmæssige ferie. En sådan drøftelse kan du bede samarbejdsudvalget om at starte op.  

Kontakt gerne Djøf på 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk, hvis du have en sparring på hvordan man kan drøfte en evt. manglende ferieafholdelse og af arbejdspres.