]]>

Hvad bliver overenskomstkravene i OK23?

I 2023 forhandles nogle af de største private akademikeroverenskomster, men faktisk er det store dele af det private arbejdsmarked der skal til forhandlingsbordet når omkring 600.000 privatansatte skal have fornyet deres overenskomstvilkår.

På baggrund af drøftelserne om anbefalingerne, har Djøf sammen med de øvrige akademikerorganisationer prioriteret 6 temaer til overenskomstforhandlingerne i 2023. Forhandlingsprocessen er individuel mellem de forskellige overenskomstområder, men du som tillidsrepræsentant spiller en væsentlig rolle.

Du kan læse mere om forhandlingstemaerne og forhandlingsprocessen nedenfor.

Tema og tendenser

Akademikerne (hovedorganisationen for Akademikerorganisationerne i Danmark) har prioriteret 6 forhandlingstemaer forud for de private overenskomstforhandlinger.

Temaerne er udvalgt med udgangspunkt i de udfordringer vi oplever der er for privatansatte akademikere, og fordi temaerne er højaktuelle som følge af fleksibelt arbejdsliv, inflation og forventninger til OK23 på det øvrige private arbejdsmarked, da disse overenskomstforlig vil være rammesættende for hvad der kan forhandles på akademikerområdet.

De 6 temaer er inddelt i tre kategorier for prioritering.

 Forhandlingstemaerne er: 

  • Løn og pension.
  • Fremtidens fleksible arbejdsliv.
  • Kompetenceudvikling.
  • Psykisk arbejdsmiljø.
  • Grøn omstilling.
  • Atypiske ansatte.

Du kan læse mere om forhandlingstemaerne i temaer og tendenser i 2023.

Kravsforslag

Derudover er der udarbejdet et kravsforslagsnotat. Kravforslagene giver inspiration og forslag til konkrete formuleringer til kravsudtagelsen ved OK23.

Du kan læse om kravsforslagene i Kravsnotatet.

Sådan er forhandlingsprocessen

Det er forskelligt, hvor stor en rolle Djøf spiller ved selve forhandlingen af en overenskomst. I nogle tilfælde er det dig som tillidsrepræsentant, der har dialogen, og som gennemfører selve forhandlingen med ledelsen. Når det er tilfældet, er Djøf løbende i dialog med dig. I andre tilfælde vil det dog være Djøf, der sammen med dig, forestår den egentlige forhandling med ledelsen. Sidst er der overenskomstforhandlinger der alene varetages af Djøf, men hvor Djøf har en jævnlig dialog med dig.

Forud for forhandlinger spørger du medlemmerne, hvilke krav der skal rejses over for arbejdsgiver. Det kan f.eks. være lønstigninger, mere frihed og bedre barselsordning. 

Efter et forhandlingsforløb kommer man frem til et overenskomstresultat, som sendes til vejledende afstemning blandt medlemmerne. Kan vi ikke komme til enighed om et overenskomstresultat, kan man bede forligsinstitutionen om hjælp. Forligsmandens opgave er at få parterne til at blive enige, så der ikke sker lock-out og strejke. Stemmes der for et overenskomstresultat, vil resultatet skulle godkendes politisk i de relevante organisationer.

Her kan du finde en oversigt over gældende overenskomster for den private sektor.