]]>

Hvor går grænsen?

Ny kampagne om forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen.

Mange arbejdspladser har med #Metoo fået forebyggelse af seksuel chikane sat på dagsordenen. Ny kampagne bidrager med redskaber til at styrke dialogen om arbejdspladskultur som en vej til forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og fremme et sundere og mere inkluderende arbejdsmiljø.

På mange arbejdspladser er forebyggelse af seksuel chikane blevet sat på dagsordenen. Dialogen er blevet mere åben, og flere virksomheder har fået klare retningslinjer og politikker, der skal bidrage til forebyggelse af seksuel chikane.

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. For en grænseoverskridende adfærd kan have store menneskelige omkostninger og kan føre til dårligere samarbejde, stress, højere sygefravær og lavere produktivitet.

Derfor har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet nu igangsat kampagnen Hvor går grænsen.

Kampagnen indeholder konkrete værktøjer til, hvordan man som leder eller arbejdsplads kan forebygge grænseoverskridende adfærd eller håndtere sagerne, når de er der.

Forebyggelse handler i høj grad om at give ledere effektive redskaber til at håndtere sager om seksuel chikane, og så handler det også om, at man på arbejdspladsen kan tale åbent og ærligt om, hvor man går hen, hvis man ser andre blive udsat for krænkende adfærd eller selv har oplevet det.

Man skal stille sig selv spørgsmålet: ”Har vi noget i vores kultur, der fremmer seksuel chikane? Og hvordan kan vi i givet fald ændre den kultur?”

Typisk er grænserne forskellige fra menneske til menneske. Derfor er dialogen på arbejdspladsen så vigtig, da den er afgørende for en blivende kulturændring, hvor magtmisbrug og chikane ikke finder sted.