]]>

Hvordan planlægges arbejdstid og sted efter corona

Tilbage på kontoret eller skal du arbejde hjemmefra – hvordan kan I planlægge jeres arbejde.

I forbindelse med at vi kan komme tilbage og arbejde på kontoret efter corona, er spørgsmålet om vi skal gå tilbage til måden at arbejde på inden corona, eller om vi har lært noget gennem det sidste halvandet år.

Hvad har vi lært under corona

Kun 1% af djøferne vil arbejde hjemmefra hver dag, og 3% ønsker slet ikke at arbejde hjemmefra. Resten vil gerne arbejde hjemmefra i et vist omfang. Dette følger af den undersøgelse Djøf har udarbejdet i første halvår 2021.

Også Eurofond (EU-agenturet for forbedring af leve- og arbejdsvilkår) har udarbejdet en undersøgelse, der dækker hele perioden med nedlukningerne under corona. I rapporten fra Eurofound fremgår det, at ca. 60% af medarbejderne i Danmark ønsker mulighed for at arbejde hjemmefra flere gange om måneden.

Djøfbladet har talt med Christine Ipsen (lektor ved DTU Management) der udtaler, at en fast struktur med hjemmearbejde for alle næppe er optimalt, da det er vigtigt at se på, hvordan den enkelte bedst trives i sit job, derudover vil der også være forskel på, hvilke opgaver den enkelte har, og ifølge Christine Ipsen, vil det være bestemmende for, hvordan arbejdet planlægges.

Også flere arbejdsgivere har set det positive i hjemmearbejdet. En undersøgelse har vist, at lederne særskilt var imponeret over medarbejdernes arbejdsindsats, omstillingen til virtuelle møder skete med rekordfart, mere effektive møder, og lavere sygefravær. Derudover fik medarbejderne fred til koncentration og selvbestemmelse over ens arbejdsdag. En undersøgelse Djøf har lavet viser, at 49% af Djøf-lederne selv gerne vil arbejde hjemmefra 1-2 dagen om ugen.

Læs mere om fremtidens hjemmearbejde på Djøfbladet.dk

Læs mere om Djøfs undersøgelse

Læs mere om undersøgelsen fra Eurofound

Læs undersøgelsen om ledernes erfaringe

Hvad gør andre

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte virksomheder vil indrette sig efter corona, nogle går tilbage til det der var inden corona, men mange har set de store fordele ved hjemmearbejde, og vil derfor ændre måden medarbejderne arbejder på. Både Codan og Danske Bank har meldt ud, at der fremover ikke vil være arbejdsstationer til alle på kontoret samtidig. Faktisk har Danske Bank opsagt ca. 25% af deres samlede km2 kontorareal i Københavnsområdet.

Også Deloitte har meldt ud, at de er ved at se på muligheden for hjemmearbejde i videre omfang end tidligere, men den rette model er endnu ikke fundet.

Aftale om hjemmearbejde

Nogle af de forhold du kan tage med i dine overvejelser, hvis du på vegne af dine kolleger, skal indgå en aftale er (ikke udtømmende):

Aftalens område og definition

Hvilke medarbejdergrupper er omfattet af aftalen, angivelse af definitionen af, hvornår der er tale om hjemmearbejde omfattet af aftalen, og hvornår er der tale om en konkret og individuel aftale.

Vilkår

Sikring af, at sædvanlige overenskomst- og/eller aftalevilkår, og hjemmearbejde aflønnes på lige vilkår med andet arbejde.

Grænser og begrænsninger

Skal der indgås faste aftaler fx hver tirsdag og torsdag kan du arbejde hjemmefra, eller skal der være en større fleksibilitet. Der kan også være grænser i forhold til, at man maks må arbejde hjemmefra 4 dage om ugen, opgøres antallet af hjemmearbejdsdage på en uge, en måned eller andet.

Tilgængelighed

Er der særlige tidspunkter, hvor du som medarbejder skal være tilgængelig, skal hjemmearbejdet angives i kalenderen.

Transport på hjemmearbejdsdage

Hvad medgår som rejsetid og i beregning i forhold til kørselsgodtgørelse, når man kører til møder, klienter, kunder hjemmefra.

Tidsregistrering, sygdom og andet fravær

Særlige regler for tidsregistrering af hjemmearbejde, sygdom, barn sygdom.

Økonomi

Ydes der et tillæg ved øget udgifter på hjemmekontoret, kan der købes kontormøbler via en bruttolønsordning (udstyr der ligger udover det lovpligtige minimum), stiller arbejdsgiver fuldt dobbeltudstyr til rådighed.

IT- og datasikkerhed

Er der særlige forholdsregler, så du kan opretholde IT- og datasikkerheden ved arbejde i hjemmet.

Frivillighed

Der er stor forskel på, hvordan den enkelte trives bedst i deres arbejde, og hvis du skal til at indgå i drøftelser eller aftale om, hvordan arbejdet skal planlægges, er det vigtigt, at aftalerne kan rumme alles ønsker så vidt som muligt.

Fokus på arbejdsmiljøet

Selvom du arbejder hjemmefra, har din arbejdsgiver en forpligtelse til at sikre, at arbejdsmiljøreglerne bliver fulgt.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning der indeholder regler om:

  • Arbejdsstedets indretning
  • Arbejde ved computer
  • Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde
  • Hvileperiode og fridøgn.
Læs vejledningen fra arbejdstilsynet

Hvad anbefaler Djøf, at du gør nu

  1. Undersøg blandt dine kolleger, om der er af ønske til en aftaler om hjemmearbejde
  2. Gå i dialog med ledelsen om muligheden for at indgå en aftale om hjemmearbejde

Akademikerne (paraplyorganisation for organisationer, der organiserer akademisk uddannede) skal til at udarbejde en vejledning vedrørende indgåelse af lokalaftale om hjemmearbejde i det private. Vejledningen vil blive sendt ud med TR Nyt, når vejledningen er færdig.