]]>

Fremtidens arbejdsmarked

Djøferne er i stigende omfang attraktive på det private arbejdsmarked, men forandringerne på arbejdsmarkedet vil få betydning for den fremtidige efterspørgsel på djøfernes kompetencer.

Nysgerrighed og omstillingsparathed bliver vigtigere på arbejdsmarkedet, og efterspørgslen på sociale kompetencer stiger i særligt i høj grad.

Højbjerre, Bauer & Schultz (HBS) har på Djøfs foranledning analyseret udviklingen i kompetenceefterspørgslen på Djøf-arbejdsmarkedet.

Analysen bygger på en kombination af resultater fra en kvantitativ jobopslagsanalyse og fra en række workshops med Djøf-medlemmer og ikke medlemmer. Den kvantitative jobopslagsanalyse er baseret på mere end 270.000 Djøf-relaterede jobopslag fra 2007 til 2017.

For at dække variationen på Djøf-arbejdsmarkedet er djøferne i analysen inddelt i 12 profilgrupper. Profilgrupperne dækker de typiske Djøf-profiler, men er ikke et udtryk for en udtømmende oplistning af arbejdsopgaver ligesom der kan forekomme overlap i mellem profilerne. Analysen og de 12 profilgrupper kan du læse mere om her.

Analysens hovedresultater er:

  • Stor variation i kompetenceefterspørgslen
  • Problemløsning er en kernekompetence hos djøferne
  • Nysgerrighed og omstillingsparathed bliver vigtigere på arbejdsmarkedet 
  • Efterspørgslen efter sociale kompetencer stiger i særligt i høj grad

På baggrund af analysen tilbyder Djøf at afholde en workshop på din arbejdsplads for at synliggøre de kompetencer, der er formentligt er brug for fremover. Her vil I også debattere, hvad der er særligt brug for på jeres arbejdsplads og hvordan fremtidens arbejdsmarked påvirker jer. På den måde kan I være med til kvalificere debatten om fremtidens arbejdsmarked og sætte fokus på de udfordringer I lokalt står overfor.

Hvis du vil høre mere om muligheden for afholdelse af workshop, kontakt venligst Djøf på dk¤djoef¤karriere.

Du kan også læse mere om djøfs arbejde med fremtidens arbejdsmarked her.