]]>

Nye midlertidige regler om udskudt ferie

Lov om ret til at udskyde ferie i visse tilfælde er godkendt. I den sammenhæng kan du som tillidsrepræsentant blive mødt med ønske om at indgå aftaler.

På grund af den aktuelle krise som følge af covid-19 situationen, kan der inden for visse brancher opleves aktuel mangel på særlig arbejdskraft. Som følge af mange sygdoms eller karantæneramte lønmodtagere eller på grund af særlige opgaver i forbindelse med covid-19, har Regeringen vedtaget, at det i helt særlige situationer skal være muligt at udskyde ferie, som ikke kan holdes i ferieåret.

Kan min arbejdsgiver ændre allerede aftalt ferie?

Din arbejdsgiver kan kun ændre tidligere aftalt ferie, såfremt væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Hvis din arbejdsgiver ændrer i allerede aftalt ferie, skal din arbejdsgiver betale eventuelle økonomiske tab, ligesom du har ret til at holde ferien på et andet tidspunkt.

Er du allerede påbegyndt din ferie, kan din arbejdsgiver ikke ensidigt ændre din ferie. 

Hvad indebærer ny lov om udskydelse af ferie? 

Ferie, som ikke kan holdes i ferieåret på grund af væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn som følge af covid-19, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt og ferie, der ikke er fastlagt. 

Det er muligt at aftale, eller din arbejdsgiver kan varsle, at:

  1. ferie i ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020 udskydes til ferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020 og 
  2. ferie i ferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020 kan udskydes til ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 – 31. december 2021.

Udskydes din ferie, skal din arbejdsgiver betale eventuelle økonomiske tab.

Hvad anbefaler Djøf, at du gør nu

Bliver du mødt med ønsket om en aftale vedrørende udskudt ferie, skal du sikre dig, at der:

  1. er væsentlige og upåregnelige hensyn der gør, at ferien skal udskydes og
  2. hensynene skal være begrundet i covid-19.

Du har som altid mulighed for, at kontakte Djøf, hvis du bliver mødt med ønsket om en aftale vedrørende udskydelse af ferie.