]]>

OK20 for de privatansatte

I 2020 skal ca. 600.000 privatansatte – herunder også djøfere - have nye overenskomster.

Industriforliget og transportforliget er forhandlet på plads. Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er dermed i gang. De overenskomster vi i Djøf forhandler, læner sig typisk op ad den ramme de store overenskomstforlig på det private arbejdsmarked, industriforliget og transportforliget, fastlægger.

Normallønsoverenskomst eller minimallønsoverenskomst

Der findes grundlæggende to typer overenskomster i Danmark. Den ene er en normallønsoverenskomst, den anden en minimallønsoverenskomst.

I en normallønsoverenskomst er alle løndele aftalt for den pågældende overenskomstperiode, og lønnen for den enkelte medarbejder kan i princippet aflæses i overenskomsten. Eksempler på normallønsoverenskomster er overenskomster inden for transport, byggeri og handel- samlet også betegnet som transportforliget.

I en minimallønsoverenskomst er der for den pågældende overenskomstperiode aftalt en mindsteløn, som medarbejderen skal have. Den endelige løn til den enkelte medarbejder aftales imidlertid direkte mellem medarbejder og arbejdsgiver uden fagforbundets eller arbejdsgiverforeningens indblanding. Eksempler på minimallønsoverenskomster er industriens overenskomster – samlet betegnet som industriforliget. 

På det private arbejdsmarked, oplever vi både normallønsoverenskomster og minimallønsoverenskomster, og forhandlerne vil typisk læne sig op ad henholdsvis transportforliget eller industriforliget, ikke nødvendigvis på indholdet med i stedet på den samlede økonomiske ramme.

Industriforliget

Den 9. februar 2020 blev det annonceret, at industriforliget var forhandlet på plads. I industriforliget, blev parterne enige om følgende nye vilkår:

 • Fritvalgskontoen øges fra 4 til 7%. Kontoen forhøjes med 1% pr. år, med første regulering den 1. marts 2020. Kontoens anvendelsesmulighed udvides med øget frihed til børnefamilier, der nu også kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag
 • Der er aftalt kronestigning i mindstelønssatserne. Omregnet til procent giver det: 2,38% første år, 2,05% andet år, 2,01% tredje år
 • Forøgelse af overarbejdssatser med 1,6% pr. år
 • Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov med fuld løn til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov. Af disse uger har moren ret til 5 af ugerne og faren har ret til 8 uger. De resterende 3 uger kan deles mellem forældrene
 • Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder til informationer som før GDPR
 • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår (deltagelse i kurser og adgang til it-systemer)
 • Løn under sygdom forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger
 • Tidligere tildeling af pension til lærlinge
 • Støtte til Industriens kompetenceudviklingsfond gøres permanent med øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden
 • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling. 

 

I forhold til specifikke Djøfs dagsordner, er det særdeles positivt at:

 • Der øremærkes barsel til fædre
 • Frivalgskontoen udbygges, så medarbejderen opnår større fleksibilitet og mulighed for selv at tilrettelægge vilkår
 • Rammen afspejler at medarbejderen får del i opsvinget 
 • Arbejdsgiver tager ansvar for uddannelse / kompetenceudvikling af medarbejderen 
 • Sikring af, at GDPR ikke spærrer ben for TRs arbejde.  

Transportforliget

Den 22. februar 2020 blev det annonceret, at transportforliget var forhandlet på plads. I transportforliget, blev parterne enige om følgende nye vilkår:

 • Fritvalgskontoen øges fra 4 til 7%. Kontoen forhøjes med 1% pr. år, med første regulering den 1. marts 2020. Kontoens anvendelsesmulighed udvides med øget frihed til børnefamilier, der nu også kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag
 • Centrale lønstigning på 1.500 kr., hvortil lægges pension og ferie for en gennemsnitlig transportmedarbejder
 • Forøgelse af genetillæg med 1,6 % pr. år
 • Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov med fuld løn til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov
 • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår (deltagelse i kurser og omstilling til ny teknologi)
 • Løn under sygdom forøges fra de nuværende 56 dage til 70 dage
 • Tidligere tildeling af pension til lærlinge samt lønstigning
 • Bedre efteruddannelsesmuligheder 

I forhold til specifikke Djøfs dagsordner, er det særdeles positivt at:

 • Der øremærkes barsel til fædre
 • Frivalgskontoen udbygges, så medarbejderen opnår større fleksibilitet og mulighed for selv at tilrettelægge vilkår
 • Rammen afspejler at medarbejderen får del i opsvinget 
 • Arbejdsgiver tager ansvar for uddannelse / kompetenceudvikling af medarbejderen.

Forhandling af overenskomster i Djøf

De overenskomster der følger af industriforliget, kan for alvor tage sin begyndelse, nu hvor industriforliget er på plads. 

De overenskomster der omvendt følger transportforliget, vil i det væsentlige afvente egentlige forhandlinger, indtil transportforliget er forhandlet på plads, og vi kender den økonomiske ramme.

Det er ikke alle elementer i henholdsvis transportforliget og industriforliget, der kan omsættes i AC overenskomsterne. Vi skal derfor finde andre måder, at få udmøntet rammen på. Dette er fx sket ved fremsættelse af krav om frihed, fleksibilitet, forhøjet arbejdsgiverbidrag til pension, uddannelse, fritvalgskonto og procentvise lønstigninger.

Hvem kan stemme om overenskomsten

Det er vigtigt, at du informerer dine kolleger/medlemmer om, at de skal tjekke, om vi har de rigtige oplysninger. Årsagen er, at vi alene sender et overenskomstresultat til afstemning hos dem, der ifølge vores oplysninger arbejder på den arbejdsplads, overenskomsten gælder på.