]]>

OK23 for de privatansatte

I 2023 skal ca. 600.000 privatansatte – herunder også djøfere - have nye overenskomster.

Industriforliget og transportforliget er forhandlet på plads. Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er dermed i gang. De overenskomster vi i Djøf forhandler, læner sig typisk op ad den ramme de store overenskomstforlig på det private arbejdsmarked (industriforliget og transportforliget) fastlægger.

Typer af overenskomster

Der findes grundlæggende to typer overenskomster i Danmark. Den ene er en normallønsoverenskomst, den anden en minimallønsoverenskomst.

I en normallønsoverenskomst er alle løndele aftalt for den pågældende overenskomstperiode, og lønnen for den enkelte medarbejder kan i princippet aflæses i overenskomsten. Eksempler på normallønsoverenskomster er overenskomster inden for transport, byggeri og handel- samlet også betegnet som transportforliget.

I en minimallønsoverenskomst er der for den pågældende overenskomstperiode aftalt en mindsteløn, som medarbejderen skal have. Den endelige løn til den enkelte medarbejder aftales imidlertid direkte mellem medarbejder og arbejdsgiver uden fagforbundets eller arbejdsgiverforeningens indblanding. Eksempler på minimallønsoverenskomster er industriens overenskomster – samlet betegnet som industriforliget.

På det private arbejdsmarked, oplever vi både normallønsoverenskomster og minimallønsoverenskomster, og forhandlerne vil typisk læne sig op ad henholdsvis transportforliget eller industriforliget, ikke nødvendigvis på indholdet med i stedet på den samlede økonomiske ramme.

Industriforliget

Den 19. februar 2023 blev det annonceret, at industriforliget var forhandlet på plads. I industriforliget, blev parterne enige om følgende nye vilkår:

 • Fritvalgskontoen øges fra 7% til 9%. Kontoen forhøjes med de 2% den 1. marts 2024.
 • Der er aftalt kronestigning i mindstelønssatserne. Omregnet til procent giver det 3,3 % i hvert overenskomtsår.
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag forøges med 2% til 10%. Medarbejderens egetbidrag til pension sænkes med 2%. Medarbejderen vil således fastholde sin pensionsopsparing, og samtidigt få 1,8% mere udbetalt i løn.
 • Barselsorloven tilføjes med 2 ugers øremærket forældreorlov med fuld løn til den anden forælder. Derudover tilføjes der yderligere 2 ugers orlov med løn som kan deles mellem forældrene
 • Derudover styrkes TRs rolle ved lokale lønforhandlinger.

Transportforliget

Den 2. marts 2023 blev det annonceret, at transportforliget var forhandlet på plads. I transportforliget, blev parterne enige om følgende nye vilkår:

 • Fritvalgskontoen øges fra 7% til 9%. Kontoen forhøjes med de 2%, den 1. marts 2024.
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag forøges med 2% til 10%. Medarbejderens egetbidrag til pension sænkes med 2%. Medarbejderen vil således fastholde sin pensionsopsparing, og samtidigt få 1,8% mere udbetalt i løn.
 • Forøgelse af genetillæg med 1,6% per år.
 • Der er aftalt kronestigning i normallønssatserne. Omregnet til procent giver det 6,6% over 2 år
 • Barselsorloven tilføjes med 2 ugers øremærket forældreorlov med fuld løn til den anden forælder. Derudover tilføjes der yderligere 2 ugers orlov med løn som kan deles mellem forældrene
 • TRs rolle ved lokale lønforhandlinger styrkes.

 

I forhold til vores specifikke dagsordner, er det særdeles positivt, at:

 • det tyder til at reallønnen kan fastholdes
 • der gives ikke indrømmelser til arbejdsgiver
 • der øremærkes barsel til fædre
 • frivalgskontoen udbygges, så medarbejderen opnår større fleksibilitet og mulighed for selv at tilrettelægge vilkår
 • TRs rolle styrkes.

Forhandling af overenskomster i Djøf

De overenskomster der følger enten af industriforliget eller transportforliget, kan for alvor tage sin begyndelse, nu hvor forligene er på plads.

Det er ikke alle elementer i henholdsvis transportforliget og industriforliget, der kan omsættes i AC overenskomsterne. Vi skal derfor finde andre måder at få udmøntet rammen på. Dette er f.eks. sket ved fremsættelse af krav om frihed, fleksibilitet, forhøjet arbejdsgiverbidrag til pension, uddannelse, fritvalgskonto og procentvise lønstigninger.

Læs mere om overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked

Hvem kan stemme om overenskomsten

Det er vigtigt, at du informerer dine kolleger/medlemmer om, at de skal tjekke, om vi har de rigtige oplysninger. Årsagen er, at vi alene sender et overenskomstresultat til afstemning hos dem, der ifølge vores oplysninger arbejder på den arbejdsplads, overenskomsten gælder på.