]]>

Overenskomstforhandlinger i 2022

Djøf har sammen, med de øvrige akademikerorganisationer, udarbejdet anbefalinger til de foranstående overenskomstforhandlinger. Temaerne understøtter både Akademikernes privatstrategi - samt aktuelle temaer afledt af Coronapandemien og nedlukningen.

I 2022 er det ganske få private akademikeroverenskomster, der skal forhandles. Selvom du ikke skal forhandle overenskomst, kan du med fordel orientere dig i temaerne, da de indeholder klare politiske dagsordener, som Akademikerne arbejder for, og som du som tillidsrepræsentant bør kende.

Tema og tendenser

Akademikerne (hovedorganisationen for akademiker organisationerne i Danmark) har prioriteret 8 forhandlingstemaer forud for de private overenskomstforhandlinger. De første tre forhandlingstemaer er afledt af coronakrisen (i prioriteret rækkefølge):

  • Løn.
  • Investering i akademikernes lærig livet igennem.
  • Hjemmearbejde samt fleksibilitet i arbejdstid og -sted.

Fem temaer er yderligere udvalgt (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Mulighed for individualisering af vilkår.
  • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.
  • Tryghed i ansættelse for alle.
  • Grøn omstilling.
  • Fokus på udvalgte medarbejdergrupper. 

Kravsforslag

Derudover er der udarbejdet et kravsforslagsnotat. Kravforslagene giver inspiration og forslag til konkrete formuleringer til kravsudtagelsen ved OK22.

Du kan læse om kravsforlagene i Kravsnotatet.