]]>

Overenskomstforhandlinger i 2021

Størstedelen af Djøfs overenskomster skal forhandles i 2021. Faktisk er næsten 30 overenskomster til forhandling. Derudover sker forhandlingerne på et baggrundstæppe af corona-situationen, som medfører et noget anderledes forløb og forhandlingsramme end sædvanligt. Djøf har sammen, med de øvrige akademikerorganisationer, udarbejdet anbefalinger til de forestående overenskomstforhandlinger.

På baggrund af drøftelserne om anbefalingerne, har Djøf sammen med de øvrige akademikerorganisationer prioriteret 10 temaer til overenskomstforhandlingerne i 2021. Forhandlingsprocessen er individuel mellem de forskellige overenskomstområder, men som tillidsrepræsentant spiller du en væsentlig rolle.

Du kan læse mere om forhandlingstemaerne og forhandlingsprocessen nedenfor.

Akademikerne (hovedorganisationen for Akademikerorganisationerne i Danmark) har prioriteret 10 forhandlingstemaer forud for de private overenskomstforhandlinger.

Temaerne er udvalgt med udgangspunkt i de udfordringer, vi oplever, der er for privatansatte akademikere, og fordi temaerne er højaktuelle som følge af nedlukningen af Danmark. Derudover forventes OK21 på det private område at følge det offentlige område da flere af de konkrete virksomhedsoverenskomster, der skal forhandles ved OK21, alene kommer til at følge det offentlige forhandlingsresultat.

Tre af temaerne er desuden udvalgt som særligt prioriterede som følge af deres aktualitet, og fordi der på områderne har vist sig særlige behov i forlængelse af Coronakrisen.

De 10 temaer er inddelt i tre kategorier for prioritering.

Forhandlingstemaerne er:

  • Løn

Tre temaer er særligt prioriterede afledt af Coronakrisen (ikke prioriteret rækkefølge)

  • Fleksibel arbejdstid og valgfrihed for den enkelte
  • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø
  • Muligheder for nyuddannede

Seks temaer er yderligere udvalgt (ikke prioriteret rækkefølge)

  • Seniorers muligheder og fokus på det hele arbejdsliv
  • Investering i akademikernes læring livet igennem
  • Ligestilling, løn under barsel til fædre og omsorgsdage
  • Sikkerhed i ansættelsen for alle
  • Globalisering og udstationering
  • Grøn omstilling 

Kravsforslag

Derudover er der udarbejdet et kravsforslagsnotat. Kravforslagene giver inspiration og forslag til konkrete formuleringer til kravsudtagelsen ved OK21.

Sådan er forhandlingsprocessen

Det er forskelligt, hvor stor en rolle Djøf spiller ved selve forhandlingen af en overenskomst. I nogle tilfælde er det dig som tillidsrepræsentant, der har dialogen, og som gennemfører selve forhandlingen med ledelsen. Når det er tilfældet, er Djøf løbende i dialog med dig. I andre tilfælde vil det dog være Djøf, der sammen med dig forestår den egentlige forhandling med ledelsen. Afslutningsvis er der overenskomstforhandlinger, der alene varetages af Djøf, men hvor Djøf har en jævnlig dialog med dig.

Forud for forhandlinger spørger du medlemmerne, hvilke krav der skal rejses over for arbejdsgiver. Det kan f.eks. være lønstigninger, mere frihed og bedre barselsordning. 

Efter et forhandlingsforløb kommer man frem til et overenskomstresultat, der sendes til afstemning blandt medlemmerne. Kan vi ikke komme til enighed om et overenskomstresultat, kan man bede forligsinstitutionen om hjælp. Forligsmandens opgave er at få parterne til at blive enige, så der ikke sker lock-out og strejke. Kun én gang har det været nødvendigt for Djøfs medlemmer at gå i strejke.

Her kan du finde en oversigt over gældende overenskomster for den private sektor.