]]>

Overenskomstforhandlinger i 2024

En stor del af Djøfs overenskomster skal forhandles i 2024. Faktisk skal mere end 40 overenskomster til forhandling.

På baggrund af drøftelserne om anbefalingerne, har Djøf sammen med de øvrige akademikerorganisationer prioriteret 6 temaer til overenskomstforhandlingerne i 2024. Forhandlingsprocessen er individuel mellem de forskellige overenskomstområder, men som tillidsrepræsentant spiller du en væsentlig rolle.

Du kan læse mere om forhandlingstemaerne og forhandlingsprocessen nedenfor.

De fleste overenskomster, der skal forhandles ved OK24 læner sig op ad rammen i den statslige akademikeroverenskomst, som også fornys i 2024. Det statslige resultat får således også betydning for de resultater, der kan opnås ved de andre forhandlingsborde.  

Forhandlingerne sker på et baggrundstæppe af en høj inflation, hvor lønmodtagere har oplevet en negativ reallønsudvikling. Samtidig er forventningerne til dansk økonomi de næste år opjusteret en anelse – og udsigterne er nu en vækstpause snarere end en egentlig tilbagegang. Som følge af den historisk høje inflation, er løn givetvis ekstra vigtigt denne gang.

Djøf har på den baggrund, sammen med de øvrige akademikerorganisationer, udarbejde anbefalinger til de foranstående overenskomstforhandlinger.

Tema og tendenser

Akademikerne (hovedorganisationen for Akademikerorganisationerne i Danmark) har prioriteret 6 forhandlingstemaer forud for de private overenskomstforhandlinger.

Temaerne er udvalgt med udgangspunkt i de udfordringer, vi oplever, at der er for privatansatte akademikere, og fordi temaerne er højaktuelle som følge af krav fremsat på det offentlige område. Temaerne er ikke prioriteret.

Forhandlingstemaerne er: 

  • Løn og pension
  • Et bæredygtigt arbejdsliv
  • Kompetenceudvikling
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Gørn omstilling
  • Atypisk ansættelse

Sådan finder I frem til jeres overenskomstkrav

Prioriteringen af temaer og krav bør ske lokalt med TR/klub/medlemmer i lyset af det konkrete overenskomstgrundlag, behov og ønsker blandt medlemmerne på den enkelte virksomhed.

Forud for forhandlinger spørger du medlemmerne, hvilke krav I skal rejses over for arbejdsgiver. Det kan f.eks. være lønstigninger, mere frihed og bedre barselsordning.  Dette kan både ske på et klubmøde eller ved en anden proces. Vi anbefaler at du koordinerer denne proces med din kontaktperson / forhandler i Djøf.

Der er udarbejdet et inspirationsoplæg, som kan hjælpe jer med at kvalificeres jeres diskussioner om konkrete temaerne til kravsudtagelsen ved OK24.

Du kan læse mere i Inspiration til OK24. Vi anbefaler at du deler dette skriv med klubbens medlemmer.

Sådan er forhandlingsprocessen

Det er forskelligt, hvor stor en rolle Djøf spiller ved selve forhandlingen af en overenskomst. I nogle tilfælde er det dig som tillidsrepræsentant, der har dialogen, og som gennemfører selve forhandlingen med ledelsen. Når det er tilfældet, er Djøf løbende i dialog med dig. I andre tilfælde vil det dog være Djøf, der sammen med dig, forestår den egentlige forhandling med ledelsen. Sidst er der overenskomstforhandlinger der alene varetages af Djøf, men hvor Djøf har en jævnlig dialog med dig.

Efter et forhandlingsforløb kommer man frem til et overenskomstresultat, som sendes til afstemning blandt medlemmerne. Kan vi ikke komme til enighed om et overenskomstresultat, kan man bede forligsinstitutionen om hjælp. Forligsmandens opgave er at få parterne til at blive enige, så der ikke sker lock-out og strejke. Det har endnu aldrig været nødvendigt for Djøfs medlemmer at gå i strejke.

Her kan du finde en oversigt over gældende overenskomster for den private sektor.