]]>

Overenskomstforhandlinger i 2020

I 2020 forhandles nogle af de største private akademikeroverenskomster. Djøf har sammen med de øvrige akademikerorganisationer udarbejdet anbefalinger til forhandlingerne.

Djøf og de øvrige akademikerorganisationer har prioriteret 12 temaer til overenskomstforhandlingerne i 2020. Forhandlingsprocessen er forskellig på de forskellige overenskomstområder, men på alle områder gælder, at du som tillidsrepræsentant har en væsentlig rolle.

Tema og tendenser i forhandlingerne

Akademikerne (hovedorganisationen for akademiker organisationerne i Danmark) har prioriteret 12 forhandlingstemaer forud for de private overenskomstforhandlinger:

 • Lønforbedringer
 • Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø
 • Varetagelse af atypisk ansatte og selvbeskæftigedes vilkår
 • Seniorers muligheder og fokus på det hele arbejdsliv
 • Investering i akademikernes læring livet igennem
 • Ligestilling og løn under barsel til fædre
 • Bedre rammer for tillidsvalgte
 • Arbejdstid
 • Øget valgfrihed i overenskomsten
 • Ferie og implementering af den nye ferielov
 • Beskyttelse ved afskedigelse
 • Globalisering og udstationering

Du kan læse mere om forhandlingstemaerne i temaer og tendenser i 2020.(kræver login)

Der er også udarbejdet et notat med forslag til krav (kræver login), som giver inspiration og input til konkrete formuleringer, når der skal udtages krav ved OK20.

Sådan er forhandlingsprocessen

Det er forskelligt, hvor stor en rolle Djøf spiller ved selve forhandlingen af en overenskomst. I nogle tilfælde er det dig som tillidsrepræsentant, der har dialogen og gennemfører selve forhandlingen med
ledelsen. Når det er tilfældet, er Djøf løbende i dialog med dig. I andre tilfælde vil det være Djøf, der sammen med dig forestår den egentlige forhandling med ledelsen. Der er derudover også overenskomstforhandlinger, der alene varetages af Djøf. Her vil vi jævnligt være i dialog med dig som tillidsrepræsentant.

Før forhandlingerne spørger du medlemmerne, hvilke krav der skal rejses over for arbejdsgiver. Det kan fx være lønstigninger, mere frihed og bedre barselsordning.

Efter et forhandlingsforløb kommer man frem til et overenskomstresultat, som sendes til afstemning blandt medlemmerne. Kan vi ikke komme til enighed om et overenskomstresultat, kan man bede forligsinstitutionen om hjælp. Forligsmandens opgave er at få parterne til at blive enige, så der ikke sker lock-out og strejke. Her kan du finde en oversigt over gældende overenskomster for den private sektor.