]]>

Sommer, ferie og sygdom

Få overblikket over, hvilke regler der gælder hvis sygdom påvirker din eller dine kollegers sommerferie.

Sommerferie står for døren, men hvad er dine og dine kollegers rettigheder, hvis man bliver syg før eller under ferien.

Hvis sygdom rammer, inden din ferie begynder

Ved sygdom inden ferien er påbegyndt, har man ikke pligt til at holde ferie. Den sygemeldte kan i stedet vælge at melde sig syg hos jeres arbejdsgiver. Er man syg inden ferien påbegyndes anses det for, at man har en feriehindring. En feriehindring betyder, at ferien ikke anses som afviklet, men skal afvikles på et senere tidspunkt, dette kaldes erstatningsferie. 

Vælger man at sygemelde sig, er der et par ting, man skal huske: 

  • Man skal melde sig syg efter de almindelige syge- fraværsregler, der gælder for jeres arbejdsplads.

  • Bliver man rask, inden den planlagte ferie er udløbet, skal man raskmelde sig hos arbejdsgiver. Man har som nu raskmeldt ret til at bestemme, om man ønsker at afholde den resterende del af ferien, eller om man i stedet ønsker at komme tilbage på arbejde og udskyde hele ferien. Denne beslutning skal meddeles arbejdsgiver samtidig med at man raskmelder sig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er resten af den planlagte ferie, der holdes. Man har således ikke ret til at holde erstatningsferien i forlængelse af raskmeldingen, medmindre arbejdsgiver accepterer dette. 

 

Hvis sygdom rammer, midt under din ferie 

Ved sygdom under ferie er reglerne noget anderledes, men det er selvfølgelig muligt at sygemelde sig, selvom ferien er begyndt. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at det først er efter femte sygedag, du kan få erstatningsferie. De fem dage tælles i løbet af hele ferieåret, så har man været syg 2 dage under fx vinterferien, og nedenstående kriterier er opfyldt, tæller disse dage med. 

Vælger man at sygemelde sig, er der et par ting, man skal huske: 

  • Man skal sygemelde sig hos arbejdsgiver, på helt samme måde, som hvis man ikke afholdt ferie.  Retten til erstatningsferie indtræder tidligst, når man har givet din arbejdsgiver besked om, at man er syg, så dette er vigtigt.

  • Dernæst skal man kunne dokumentere sin sygdom over for arbejdsgiver, hvilket betyder, at man skal indhente lægeerklæring eller friattest allerede fra første sygedag. Det er et krav, at dokumentationen skal indhentes, selvom din arbejdsgiver ikke beder om det, og man skal være særligt opmærksom på, at man skal selv betale for omkostningerne til lægeerklæring eller friattest.

Læs mere om feriehindring