]]>

Stor arbejdsmængde og tidspres kan udløse stress

Angst, depression, forhøjet blodtryk og hjerneskade er nogle af de få alvorlige konsekvenser af langvarig stress. Det skal vi undgå og i den forbindelse kan du med fordel læse Arbejdstilsynets vejledning om emnet.

At forebygge stress som følge af stor arbejdsmængde og tidspres kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Her spiller du som tillidsrepræsentant en stor rolle. Det er afgørende, at der er et godt samarbejde, og at I har en tæt dialog om de problemer, der kan være i arbejdet. Fx hvad der kan være årsag til problemerne, og hvordan problemerne bedst løses, også på det organisatoriske plan.

Forebyggelse af stress

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdsgiver skal iværksætte effektive forebyggende tiltag, så medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade.

Hvis arbejdsgiveren ikke råder over den viden og kunnen, der er nødvendig for at sikre det gode og sunde arbejdsmiljø, skal arbejdsgiveren sørge for at indhente den fornødne eksterne bistand.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, der kan bruges både af arbejdsgiver, den enkelte medarbejder og selvfølgelig også dig som tillidsvalgt.

Du kan læse vejledningen her.

Understøt god trivsel

Du og dine kolleger har mulighed for at tage Djøfs trivselstest. Testen er for alle og består af 12 udsagn, så den er let at tage og kan guide jer til forskellige værktøjer og inspiration til, hvad I individuelt kan gøre for at øge jeres trivsel. Medlemmer af Djøf er altid velkomne til at ringe og får sparring med en konsulent om manglende trivsel. Vi kommer også gerne med en konsulent ud til jer på et klubmøde og fortæller om, hvordan I forebygger stress og støtter hinanden i at have et godt arbejdsmiljø, så alle trives.

Work-life-balance handler om mere og andet end hvad din arbejdstid er. En god work-life-balance giver overskud i hverdagen. Har du et ønske om, at vi kommer ud på et klubmøde og fortæller mere, så kontakt os endelig på dk¤djoef¤karriere.

Symptomerne på stress er mangeartede, og vises ikke ens hos alle.

Har du en kollega, som du tænker måske kan været stresset eller er godt på vej, kan du blandt andet læse mere om, hvad du kan være særligt opmærksom på, og hvem du kan henvise din kollega til her.

Hvad anbefaler Djøf, at du gør nu?

  • Hold øje med, om der er balance mellem arbejdsmængde og den tid, der er til opgaverne i samarbejde med dine kolleger.
  • Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der fx nogen, der har et stort arbejdspres og tit springer pauser over?
  • Tal med ledelsen, hvis du eller dine kollegaer har problemer med stor arbejdsmængde og tidspres.
  • Vær opmærksom på, at med hybrid arbejde, kan det være vanskeligere for dig som TR at have "fingeren på pulsen” i forhold til dine kollegers trivsel. Derfor kan du med fordel være opsøgende og systematisk i dit arbejde, så du sikrer, at du har kendskab til hele dit TR område.