]]>

Udvikling i djøfernes arbejdsmarked frem mod 2025

Djøfernes arbejdsmarked er i forandring. Flere arbejdsopgaver automariseres og platformsøkonomien udbredes. Det vil betyde en ændring i, hvordan man som djøfer er ansat, og hvilke opgaver der skal løses.

Omstillingsparathed er nødvendig når arbejdsmarkedet forandres, og de lange ansættelser ved samme arbejdsgiver vil ændres til kortere ansættelser/samarbejder og mere specialisering.

Djøfernes arbejdsmarked er foranderligt. I analysen har man set på trends og temaer til følgende fire aspekter:

 • Automatisering af Djøf-arbejde.
 • Platformsøkonomiens indflydelse på organisering af Djøf-arbejde.
 • Risiko for et højtuddannet prekariat som følge af forandrede strukturer på arbejdsmarkedet.
 • Motivering af medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked.

Analysens hovedresultater i forhold til de fire emner er:

Automatisering af Djøf-arbejde

 • Sammenlignet med det danske arbejdsmarked, vil Djøf-relateret arbejdsopgaver i mindre omfang blive automatiseret, dog vil den teknologiske udvikling kunne påvirke dette, da flere arbejdsopgaver vil kunne automatiseres frem mod 2025.
 • Visse brancher står allerede i dag over for en omfattende automatisering – særligt i forhold til rutinepræget opgaver
 • Det vil fortsat være behov for de menneskelige kompetencer som fx kritisk tænkning, sociale, relationelle og kreative kompetencer.

Platformsøkonomiens indflydelse på organisering af Djøf-arbejde

 • Djøfere skal forvente, at der udvikles nye samarbejdsmodeller, hvor netværk spiller en større betydning, ligesom arbejdet i et vist omfang vil være mere projektorienteret og rollerne mere flydende.
 • Virksomhederne vil i større udtrækning benytte løsere tilknyttet arbejdskraft.
 • Djøfere vil kunne udbyde sin arbejdskraft på nye måder.

Risiko for et højtuddannet prekariat som følge af forandrede strukturer på arbejdsmarkedet

 • Ved en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, vil man som medarbejder potentielt have færre rettigheder, hvilket kan medfører en større usikkerhed og et større personligt ansvar for egen fremtidssikring.
 • Kodeordene i fremtidens arbejdsmarked er livslang læring og en individuel tilpasningsdygtighed.
 • Udviklingen vil stille store krav til den enkeltes individuelle resiliens og vil favoriserer de som proaktivt formår at imødegå foranderligheden.

Motivering af medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked

 • Djøferne vil i høj grad motiveres af gode muligheder for selvrealisering og muligheden for at opnå succeser i jobbet.
 • Djøferne vil følge de bedste ”medarbejderoplevelser”, hvilket kan fører til hurtigere jobskifte, freelancearbejde og flere karrierer i løbet af arbejdslivet.
 • Nogle vil have en oplevelse, at man er nødsaget til at tage til takke med usikre og forringede vilkår, og her vil man typisk motiveres af en fast stilling med en vis finansiel stabilitet, tryghed og gode vilkår.

På baggrund af analysen tilbyder Djøf at afholde en workshop på din arbejdsplads for at synliggøre de kompetencer, der er formentligt er brug for fremover. Her vil I også debattere, hvad der er særligt brug for på jeres arbejdsplads og hvordan fremtidens arbejdsmarked påvirker jer. På den måde kan I være med til kvalificere debatten om fremtidens arbejdsmarked og sætte fokus på de udfordringer I lokalt står overfor.

Hvis du vil høre mere om muligheden for afholdelse af workshop, kontakt venligst Djøf på dk¤djoef¤karriere.

Foranalyse af djøfernes fremtidige arbejdsmarked

Du kan også læse mere om djøfs arbejde med fremtidens arbejdsmarked.