]]>

Djøf

Køn og ledelse

En Djøf-rapport om Køn & Ledelse fra oktober 2008 gør op med en række myter om årsagerne til den lave andel af kvindelige ledere i Danmark. En af myterne er, at kvinder ikke har lige så store lederambitioner som mænd. Det passer ikke for djøfere.

Opgør med myter

Der er mange myter og fordomme om mandlige og kvindelige ledere - og om årsagerne til, at andelen af kvindelige ledere i Danmark fortsat er så lav. Faktisk så lav, at vi ifølge EU-Kommissionens tal fra 2007 ligger på en pinlig 23. plads blandt 25 EU-lande. 

En rapport fra Djøfs taskforce om Køn & Ledelse fra oktober 2008 gør op med en række af disse myter - blandt andet med udgangspunkt i en medlemsundersøgelse blandt djøfere i den såkaldt chefmodne alder (35 - 55 år).

Køn og karriere

Kvinder har høje lederambitioner

Djøf-rapporten Køn og karriere viser, at forklaringen om, at kvinderne selv fravælger ledelse, ikke holder. Faktisk har næsten 70% af Djøf-kvinderne lederambitioner - helt på niveau med mændene.

Til gengæld vælger mange kvinder, og navnlig dem med mindre børn, at udskyde en lederkarriere til senere. Det er der nu også en del (men dog færre) mænd, der gør.

Kvinders kvalifikationer vurderes ringere

Rapporten viser også, at der også er grund til at gøre op med forestilling om, at det udelukkende er en objektiv vurdering af kvalifikationer, der tæller, når lederstillinger skal besættes. En række internationale undersøgelser dokumenterer, at kvinders faglige kvalifikationer ubevidst vurderes ringere end mænds.

2 ud af 3 stillinger besættes uden opslag

Djøfs egen undersøgelse viser samtidig, at hovedparten - faktisk 2/3 - af djøfernes nuværende lederstillinger er besat på anden vis end ved åbne, formelle stillingsopslag. De fleste har fået deres lederstillinger ved intern forfremmelse, opfordring til at søge eller ved at blive headhuntet. Altså umiddelbart mindre transparente processer, hvor risikoen for, at vaner og ubevidste faktorer spiller ind, er større. 

Forklaringen om, at den lave andel af kvindelige ledere blot skyldes, at kvinderne ikke søger, holder dermed heller ikke. Selvom Djøf-kvinderne søger i lidt mindre grad end mændene, får de til gengæld i højere grad de lederjobs de søger. Men som sagt besættes kun 1/3 af lederstillingerne efter ansøgning.

Djøf foreslår målrettet handling

  • Djøf mener, at den samlede andel af kvinder i ledelsen skal svare til den repræsentation, der er i det relevante rekrutteringslag. 
  • Djøf opfordrer alle større - både offentlige og private - virksomheder til at tilslutte sig ligestillingsministeriets "Charter for flere kvinder i ledelse". 

Djøf vil selv tilslutte sig charteret.

  • Endelig støtter Djøf lovgivning, der stiller krav om, at begge køn skal være repræsenteret med mindst 40% i bestyrelserne for alle selskaber med mere end 500 medarbejdere og alle børsnoterede selskaber. 
  • Kvoteordningen bør indføres gradvist og på en måde, så der er tid til at foretage en kvalificeret rekruttering. 

Vi har brug for de bedste

Helt grundlæggende mener Djøf, at alle er bedst tjent med, at man udnytter de bedste ledertalenter, uanset køn. Eller sagt omvendt: Det er et samfundsmæssigt problem, hvis man i praksis udelukker en stor del af den samlede talentmasse - kvinderne - fra lederstillingerne.