]]>

Politikker

Politikker, undersøgelser og Djøf analyse.

Djøfs politikker

Djøfs udmeldinger af holdninger og politikker skal give medlemmerne nye perspektiver på arbejdslivet og understøtte den fælles identitet i Djøf. Politikkerne er et redskab til at synliggøre medlemmernes interesser og behov over for omverdenen.

Beskæftigelses­politik

Erhvervspolitik

Forvaltnings­politik

Køn og ledelse

Ligestillings­politik

Pensionspolitik

Uddannelses­politik

Universitets­politik

Undersøgelser og analyser

Djøf udarbejder løbende statistiske undersøgelser, ofte baseret på spørgeskemaundersøgelser og registeroplysninger. Analyserne kvalificerer den politiske debat og støtter rådgivningen af dig.

Ledighedstal

Djøfs jurapanel

Et samfunds­videnskabeligt blik på den grønne omstilling

Nation Green

Djøf analyse

Uddannelse og studerende

Arbejdsmarkedet

Djøfernes værdi