]]>

DeFacto

Djøf mener

Kommentarer fra to af Djøfs formænd.

Lars Qvistgaard, formand for Djøf Overenskomstforening

Hver fjerde senior frygter nedslidning før 65

”Regeringen har fået øjnene op for det psykiske arbejdsmiljø. Men det er mig en gåde, hvorfor man stædigt graver grøfter mellem fag og uddannelser. Psykisk nedslidning skal identificeres på tværs af faggrænser og ud fra andre kriterier, end når man tæller de dårlige knæ.”

Ingen taler med chefen om stress

”Nu har danskerne aflivet den myte, at det primært er privatlivet, der giver stress.  Men det er et altoverskyggende problem, at cheferne stadig hænger fast i myten. Det står i vejen for åbenheden og dermed også for den forebyggende indsats på arbejdspladsen.”

Vi arbejder alle sammen over

”Det burde være en selvskreven opgave for ledelsen på alle arbejdspladser at prioritere opgaverne og afstemme forventninger til kvaliteten. Men også at melde klart ud, hvornår man skal være til rådighed for sit arbejde, og hvornår har man fri. Ellers får vi mange flere nedslidte i fremtiden. Vi kan ikke være det bekendt, og samfundet har ikke råd.”
 

Allan Luplau, formand for Djøf Privat

Pressede virksomheder hyrer akademikere

”I mange år har regionalpolitikken handlet om af flytte offentlige arbejdspladser til Ringkøbing, Esbjerg eller andre steder i provinsen. Men det er en helt forkert strategi, for jobpotentialet i de mange små og mellemstore private virksomheder er der allerede. Nu er der brug for en målrettet indsats for at vise dem, hvad en akademiker kan gøre for bundlinjen.”

”Allerede tre år efter, man ansætter sin første akademiker, skaber det arbejde til en faglært eller en ufaglært. Det virker, og det går hurtigt. Det budskab skal vi se at få ud i landet. Jeg tror, det vil gøre en stor forskel for mange små virksomheder, at en akademiker ikke er en syvårsplan.”

Udkantsdanmark stadig akademikerfrit område

”Det er et stort lyspunkt, at de små virksomheder igen ansætter højtuddannede. Fordelen er gået op for mange, men vi mangler stadig at få Udkantsdanmark med. Det er en helt nødvendig investering i fremtiden, som kan bringe Danmark styrket ud af krisen.”